TÉMA: potocnik

Vonkajšie vzťahy 19-09-2013

OSN: Európsky envirokomisár je „Šampiónom Zeme“

Komisár pre životné prostredie si od OSN prevzal cenu za presadzovanie zdrojovej efektívnosti a úsilie znížiť plytvanie potravinami v EÚ.
Voda 08-08-2013

Čistenie komunálnych odpadových vôd v EÚ sa zlepšuje

Rakúsko, Nemecko a Holandsko najviac pokročili v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd a do značnej miery spĺňajú minimálne normy EÚ. Primeraný systém zberu a čistenia je zavedený len v 11 hlavných mestách. Je medzi nimi aj Bratislava.
Vonkajšie vzťahy 19-07-2013

Čína a EÚ posilňujú environmentálny dialóg

Zatiaľ čo mesto Peking už po 68-krát tento rok požiadalo deti, starších a chorých, aby kvôli znečisteniu zostali doma, Čínu navštívili eurokomisári i zástupcovia európskeho biznisu. Hlavnou témou bilaterálnych rokovaní je zelený rast.
Regionálny rozvoj 17-06-2013

Potočnik: Kľúčovými aktérmi pri budovaní zelených miest sú ľudia

Ďalším držiteľom titulu Európske zelené hlavné mesto bude Bristol, ktorý si porotu získal najmä vďaka investíciám do ekologickejšej dopravy a energetiky. Predstavitelia európskych inštitúcií poukazujú na príležitosti, ktoré zelený rast a udržateľné postupy prinášajú pre podniky a lokálnu ekonomiku.
Doprava 28-02-2013

Čistejšiu dopravu odborníci podporujú číslami, komisár spevom

Európska environmentálna agentúra zanalyzovala externé náklady znečistenia ovzdušia kamiónmi, ktoré môžu jednotlivé členské štáty pripočítať k už vyberanému mýtu. Enviro-komisár sa zase rozhodol čistejšiu dopravu spropagovať spevom.
Poľnohospodárstvo 06-12-2012

Smernica o pôde údajne nie je mŕtva

Komisár pre životné prostredie verí, že nový Environmentálny akčný program (EAP) dokáže oživiť rokovania o prijatí smernice o pôde. Inštitúcie EÚ o nej neúspešne hovoria už šesť rokov.
Obehová ekonomika 08-08-2012

Slovensko zlyháva v oblasti odpadového hospodárstva

Nová štúdia Európskej komisie naznačuje, že v rámci EÚ-27 patrí Slovensko patrí ku krajinám, ktoré vykazujú najväčšie nedostatky v implementácii efektívneho odpadového hospodárstva.
Poľnohospodárstvo 04-07-2012

Eko-organizácie dali vysvedčenie Barrosovmu tímu

Európska komisia príliš pomaly napreduje v politikách priaznivých pre životné prostredie, najmä v oblasti poľnohospodárstva a energetiky. Skupina 10 environmentálnych organizácií však vo svojom hodnotení najviac kritizovala oblasť transparentnosti, ktorú má na starosti Maroš Šefčovič.
Obehová ekonomika 08-03-2012

Neuplatňovanie enviro-predpisov stojí EÚ 50 miliárd eur ročne

Kvalitnejším vykonávaním legislatívy v oblasti životného prostredia sa nielen zlepší jeho stav, ale tiež znížia náklady hospodárstva EÚ o asi 50 miliárd eur ročne. Komisia chce preto posilniť implementáciu environmentálneho práva v Únii.
Obehová ekonomika 02-02-2012

V portfóliu životného prostredia sú veľké legislatívne právomoci a menej peňazí

Z pohľadu komisára pre životné prostredie je najväčším problémom Slovenska vysoká miera skládkovania odpadu, kvalita ovzdušia a implementácia predpisov o ochrane prírody. V tomto exkluzívnom rozhovore tiež hovoril o tom, ako sa snaží v rozpočte EÚ dôslednejšie zohľadňovať problematiku životného prostredia a o svojich pracovných plánoch na rok 2012.
Regionálny rozvoj 20-01-2012

SR stále čaká na odblokovanie 70 miliónov eur

Slovensko stále čaká, či mu Európska komisia odblokuje prostriedky na preplácanie environmentálnych projektov, ktoré mu pozastavila pre nájdené pochybenia. Zablokovaných je vyše 70 miliónov eur z OP Životné prostredie.
Obehová ekonomika 03-01-2012

Plytvanie prírodnými zdrojmi môže viesť k novej recesii

Komisár pre životné prostredie upozornil, že pokiaľ si spotrebitelia i firmy neosvoja efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov, ich nedostatok by mohol viesť k prudkému nárastu cien.

Komisia chce Európanov prebudiť k efektívnemu využívaniu zdrojov

Európska únia spustila kampaň s názvom „Prebudená generácia. Vaše rozhodnutia menia svet“. Jej zámerom je podnietiť spotrebiteľov, aby si zvykli efektívne využívať zdroje.

Vlci príčinou žaloby proti Švédsku

Európska komisia bude žalovať Švédsko za povolenie odstrelu dvadsiatich vlkov, ktoré vydala štátna ochrana životného prostredia aj napriek protestom ochranárov prírody a eurokomisára pre životné prostredie.

Komisia dosiahla prelom v otázke REACH

Európska komisia dnes vyhlásila, že sa jej podarilo dosiahnuť prelom v otázke určenia kritérií pre identifikovanie nebezpečných chemikálií. Spoločnosti pritom požiadali o vytvorenie plánu na ich nahradenie, a to aj v prípade, že sa zatiaľ jasne nestanovili ich náhrady.
Poľnohospodárstvo 17-03-2010

Brusel chce chrániť pôdu za každú cenu

Janez Potočnik v pondelok obhajoval návrh smernice o ochrane pôdy pred ministrami životného prostredia. Hoci viaceré členské krajiny trvajú na tom, že ochrana pôdy je v ich kompetencii, komisár hovoril o ročných nákladoch EÚ v hodnote 38 mld. eur ako dôsledok neexistencie európskych pravidiel.
Budúcnosť EÚ 14-01-2010

Potočnik zožal potlesk. Chce novú agentúru EÚ

Dezignovaný komisár pre environmentálnu politiku Janez Potočnik zožal počas vypočutia v Európskom parlamente potlesk. Vyhlásil, že jednou z jeho priorít je ustanovenie novej agentúry EÚ, ktorá bude zabezpečovať vynútenie environmentálnej legislatívny v členských krajinách. Tiež chce oblasť životného prostredia „vymaniť z tieňa klimatických zmien“.
Budúcnosť EÚ 31-07-2009

Slovinsko potvrdilo mandát komisára Janeza Potočnika

Slovinská vláda včera jednohlasne podporila kandidatúru súčasného komisára Janeza Potočníka na členstvo v novom zložení Európskej komisie.
Veda a inovácie 13-05-2009

Nové členské krajiny majú malý záujem o výskumné fondy EÚ

Prevažná väčšina žiadostí o financovanie výskumu z európskych fondov prichádza z krajín, ktoré boli členmi EÚ aj pred historicky najväčším rozšírením v roku 2004, tvrdí komisár Janez Potočnik, zodpovedný za vedu a výskum.
Veda a inovácie 07-04-2009

Janez Potočnik: Slovensko je na križovatke, ale kráča správnym smerom

S komisárom pre vedu a výskum sa EurActiv.sk rozprával o investovaní do R&D v čase finančnej a hospodárskej krízy. Janez Potočnik povedal, že v tomto náročnom čase chce Komisia stimulovať výskum v prioritných oblastiach najmä prostredníctvom vytvárania verejno-súkromných partnerstiev. O Slovensku konštatoval, že "zatiaľ úplne nevyužíva svoj výskumný potenciál", nachádza sa na križovatke, ale uberá sa správnym smerom.
Veda a inovácie 06-04-2009

Potočnik: Slovensko zatiaľ nevyužilo svoj vedecký potenciál

Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum, pri návšteve Bratislavy konštatoval, že Slovensko „zatiaľ naplno nevyužilo svoj vedecký potenciál“. V mene Komisie oznámil, že Brusel je pripravený podať pomocnú ruku.
Veda a inovácie 06-04-2009

Čaplovič: Nepotrebujeme 12 výskumných priorít

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušan Čaplovič v piatok vyhlásil, že výskum na Slovensku by sa mal zamerať najviac na päť priorít. Súčasný počet 12 priorít považuje za príliš vysoký.
Vzdelávanie 25-02-2009

Komisia preskúma Európsku výskumnú radu

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik ustanovuje expertný panel na vysokej úrovni, ktorého členovia preskúmajú prácu a výsledky Európskej výskumnej rady.
Veda a inovácie 16-10-2008

Európske firmy investujú do R&D viac než americké

Súkromný sektor v Európe sa na celkových výdavkoch na výskum a vývoj (R&D) podieľa väčšou mierou, než súkromný sektor v USA. Najväčší nárast súkromného financovania inovácií sa zaznamenal v energetickom sektore.