TÉMA: povodne

Voda 29-04-2019

Je Bratislava pripravená na ďalšie prívalové dažde? Cestu jej ukazuje zahraničie

Viac zelene, menej betónu, vegetačné strechy či viacúčelové protipovodňové opatrenia. A hlavne zapojenie všetkých obyvateľov. Holandské mestá ukazujú metropole Slovenska, ako sa brániť pred prívalovými dažďami.
Voda 10-04-2019

S vodou treba vedieť žiť, nie bojovať. Ako sa Slovensko chráni pred povodňami?

Slovensko sa v protipovodňových plánoch spolieha predovšetkým na technické opatrenia ako budovanie hrádzí a vodných nádrží. Skúsenosti zo zahraničia ale ukazujú, že na znižovanie rizika záplav existujú aj menej nákladné a k prírode šetrnejšie opatrenia. 
Regionálny rozvoj 22-04-2014

EÚ bude pri prírodných katastrofách pomáhať rýchlejšie

Vďaka reforme Fondu solidarity EÚ má byť pomoc štátom, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, rýchlejšia a efektívnejšia. Návrh prešiel Európskym parlamentom.

IPCC: Meniaca sa klíma ohrozuje ľudstvo

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu upozorňuje, že vplyvy globálnej zmeny klímy môžu byť vážne, ďalekosiahle a nezvratné. Zraniteľnosť jednotlivých regiónov a sociálnych skupín sa líši. Na Slovensku sa nedávno schválila stratégia adaptácie.
Regionálny rozvoj 31-10-2013

MŽP: Eurofondy pôjdu na systémovú protipovodňovú ochranu

Envirorezort predstavil program protipovodňovej ochrany do roku 2020. Z nového operačného programu pre životné prostredie chce na rozsiahle opatrenia použiť sumu 400 miliónov eur.
Regionálny rozvoj 13-06-2013

Viac než miliardou môže po povodniach pomôcť aj EIB

Európska investičná banka oznámila, že je ochotná poskytnúť finančnú podporu na nápravu škôd spôsobených záplavami v Európe. Europarlament vyzýva Komisiu a Radu EÚ, aby našli pre postihnuté krajiny dostatočné prostriedky.
Podnikanie 06-06-2013

Únia nemá peniaze na solidárnu pomoc po povodniach

Brusel avizuje pripravenosť pomôcť strednej Európe, ktorá bojuje s povodňami, a to prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany i pri odstraňovaní dôsledkov cez Fond solidarity. Podľa eurokomisára pre rozpočet na to ale v európskom rozpočte chýbajú peniaze.
Regionálny rozvoj 04-06-2013

EÚ je pripravená pomôcť postihnutým záplavami

Eurokomisár pre regionálnu politiku potvrdil, že Únia je pripravená pomôcť štátom a oblastiam, ktoré zasiahli ničivé povodne. Na obnovu a mimoriadne operácie by mohli použiť prostriedky z Fondu solidarity.
Regionálny rozvoj 10-05-2013

Fond solidarity opäť pomáha po povodniach

EK navrhla podporu vo výške 14,6 miliardy eur pre tri krajiny, ktoré koncom minulého roka zasiahli ničivé záplavy. Podobne ako po povodniach na Slovensku či víchrici v Tatrách sa financie poskytnú z Fondu solidarity.
Regionálny rozvoj 17-04-2013

Únia sa môže lepšie pripraviť na katastrofy

Komisia predložila stratégiu pre adaptáciu na zmenu klímy a prijala zelenú knihu o poistení proti katastrofám spôsobených prírodou i ľudskou činnosťou. Cieľom je predísť každoročným škodám, ktoré by sa v roku 2020 mohli vyšplhať až na 100 miliárd eur.
Obehová ekonomika 19-04-2012

Akútnou prioritou enviro-ministra sú problémy s EÚ

Prioritne a čo najrýchlejšie chce minister Peter Žiga riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch. Urýchlene chce vyriešiť aj problém pozastavenia prostriedkov z eurofondov.
Energetika 09-03-2012

Väčšinu jadrových elektrární v Británii ohrozia povodne

Stúpajúca hladina morí z dôvodu klimatickej zmeny ohrozuje 12 z 19 jadrových zariadení vo Veľkej Británii. Odhalila to nepublikovaná časť vládnej analýzy. Úrady ale zdôrazňujú, že s rizikami sa počíta a prevádzkovatelia prijímajú nevyhnutné opatrenia.
Ekonomika 07-01-2011

Zasiahnu časté prírodné katastrofy rozpočet Únie?

Minuloročný dramatický nárast počtu prírodných katastrof vyžaduje financovanie, spoluprácu a efektívnosť nákladov zo strany Európskej komisie.
Regionálny rozvoj 16-12-2010

Slovensko dostane od EÚ takmer 21 miliónov ako odškodné za povodne

Európska komisia tento týždeň schválila žiadosť Slovenska o poskytnutie finančnej pomoci z Fondu solidarity EÚ z dôvodu tohtoročných povodní v sume 20,43 miliónov eur.

EÚ chce na prírodné katastrofy reagovať rýchlejšie

Na celom svete, vrátane Európy, narastá počet prírodných katastrof. Komisia preto včera predstavila plán, ktorý ma zefektívniť a urýchliť spôsob, akým EÚ reaguje na tieto udalosti.

V strednej Európe vraj vyčíňajú monzúny

Stredná Európa opäť trpí záplavami. Neobvyklé počasie pravdepodobne spôsobujú súčasné klimatické zmeny.
Slovensko v EP 18-06-2010

Povodne asi opäť načrú do Fondu solidarity

Slovensko postihnuté povodňami by mohlo dostať pomoc z európskeho fondu solidarity, ktorého vznik podnietili záplavy v Európe v roku 2002.
Slovensko v EP 10-06-2010

Povodne: Slovenskí europoslanci žiadajú EÚ o pomoc

Finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ pre záplavami postihnuté regióny požadujú poslanci Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu. Naposledy fond pomáhal po kalamite v Tatrách

OP ŽP: 25 mil. eur na ochranu pred povodňami

Výzva zverejnená Ministerstvom životného prostredia podporí aktivity namierené na ochranu pred povodňami.
Ekonomika 14-06-2006

Lepšia spolupráca – menej povodní

Europoslanci vyzvali k lepšej zlepšenie vzájomnej spolupráce členských krajín EÚ v oblasti hodnotenia povodňových rizík a povodňového manažmentu. Správa, prijatá 13. júna 2006, vyzýva členské štáty na vypracovanie povodňových plánov.