TÉMA: pozorovatelia

Rozvojová politika 29-06-2018

Európske operácie a misie sa stali nástrojom ambicióznej Únie

Jednými z najdôležitejších nástrojov európskej zahraničnej politiky sú spoločné misie a operácie, vďaka ktorým si nielenže Únia zabezpečuje viditeľnosť priamo v krajinách, v ktorých pôsobí, ale rovnako dôležité sú aj z európskeho pohľadu vlastnej bezpečnosti a záujimov.

Nástroje európskej zahraničnej politiky: Rastie význam misií a operácií?

Panelová diskusia priniesla pohľady na prínos európskych pozorovateľských, vojenských, ale aj ďalších druhoch misií a operácií, na ich súčasné nastavenie, výzvy a budúcnosť.

Ruské voľby bez pozorovateľov OBSE

Po sporoch ohľadne veľkosti a trvania pozorovateľskej misie OBSE pri ruských prezidentských voľbách sa organizácia rozhodla, že do Ruska nevyšle nikoho.

Boli voľby v Kongu férové?

Pozorovatelia, ktorých vyslala EÚ do Konga s cieľom monitorovať tamojšie prvé demokratické voľby, vraj zistili podvody. Na plné vyhlásenie o nich si vybrali ešte čas.