TÉMA: ppp

obchvat
Podnikanie 23-12-2016

Bratislavský obchvat: Príklad alebo problém?

Ministerstvo dopravy a Európska investičná banka reagujú na kritiku projektu.

Bratislavský obchvat – zlyhanie Junckerovho plánu

Bratislavský obchvat je zatiaľ najväčším projektom financovaným z peňazí Junckerovno plánu. Podľa CEE Bankwatch Network ide o „netransparentné rozhodnutia s pochybným verejným záujmom“.
Molterer EFSI
Podnikanie 02-11-2016

Šéf EFSI: Z Luxemburgu sa všetko spraviť nedá

Finančné nástroje granty nenahradia. Hlavnou výzvou je ich kombinácia, myslí si výkonný riaditeľ Európskeho fondu pre strategické investície WILHELM MOLTERER.
Veda a inovácie 03-05-2010

Európske mestá „frustruje“ inovačná politika

Najväčšie európske mestá sa domnievajú, že definícia Európskej komisie o inováciách sa príliš sústreďuje na sektor obchodu a výskumu. Európske mestské centrá sa pritom hemžia príkladmi sociálnej, organizačnej a trhovo- orientovanej inovácie, povedal v rozhovore pre EurActiv generálny tajomník Eurocities Paul Beval.
Veda a inovácie 27-04-2010

Mestá sú frustrované inovačnou politikou

Najväčšie európske mestá považujú definíciu inovácií Európskej komisie za príliš jednostranne zamerané na komerčné a výskumné sektory. Generálny tajomník Eurocities Paul Bevan v rozhovore pre EurActiv poukázal, že metropoly prekypujú príkladmi sociálnych, organizačných a trhom poháňaných inovácií.
Podnikanie 11-02-2010

PPP majú sťažený prístup k regionálnych fondom EÚ

Národné vlády zadržiavajú prístup k regionálnym fondom z Európskej únie tým miestnym úradom, ktoré spolupracujú so súkromnými dodávateľmi na zákazkách v oblasti dopravy, odpadových a vodohospodárskych služieb. Tvrdí to skupina E3PO, ktorá propaguje verejno-súkromné partnerstvá (PPP).
Doprava 17-09-2009

Neexistuje dôkaz ekonomickej výhodnosti PPP projektov

David Price, z univerzity v Edinburghu, hovorí o problémoch spojených s využívaním verejno-súkromných partnerstiev.
28-05-2009

PPP – Najdrahšia volebná kampaň v dejinách Slovenska

Analýza kandidáta Strany zelených hodnotí pozadie PPP projektov na výstavbu diaľnic.
Kultúra a médiá 10-02-2009

Ministerstvo bude zachraňovať a digitalizovať kultúrne dedičstvo

Na Ministerstve kultúry SR už poznajú návrh „Stratégie MK SR v oblasti rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry“. Zjednodušene povedané, ide o stratégiu ministerstva pre čerpanie prostriedkov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre pätnásť kľúčových projektov.
Veda a inovácie 10-02-2009

Európska veda možno nikdy nedobehne americkú

Európskym krajinám sa možno nikdy nepodarí prekonať vedeckú priepasť medzi oboma brehmi Atlantiku. Nová správa nepotvrdila iba skutočnosť, že výskumné a vývojové aktivity sú viac financované v USA, než v EÚ, ale súčasne aj fakt, že EÚ kladie príliš veľký dôraz na výskum informačných technológií a opomína napríklad výskum služieb s vysokou pridanou hodnotou. Európske politiky naviac nesledujú synergický efekt a tak dochádza k plytvaniu prostriedkov.
Veda a inovácie 09-02-2009

Komisia podporí spoluprácu medzi univerzitami a firmami

Európska komisia vydá v apríli komuniké, v ktorom vyzve univerzity, aby vytvárali viac partnerstiev so súkromnými firmami. Niektorí akademici sú ale tradične voči takejto forme spolupráce skôr rezervovaní - problémom je otázka vplyvu priemyslu na vytváranie kurikula a študijných plánov.
Energetika 15-10-2008

EÚ spustila iniciatívu pre vodíké pohony. Priemysel chce viac

Európska komisia včera sputila verejno-súkromné partnerstvo pre rýchejšiu komercionalizáciu vodíkových palivových článkov. No zástupcovia priemyslu kritzujú jej malé ambície.

OP IS: Ako sa dobre pripraviť?

Prezentácia odznela na seminári Financovanie prijektov z OP IS, Seminár IIR vo februári 2008.
Kultúra a médiá 24-09-2007

Eurofondy: informatizácia kultúry

V stredu sa v Bratislave uskutoční seminár, na ktorom dostanú účastníci informácie o možnostiach finančnej podpory na informatizáciu kultúry z operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Veda a inovácie 17-05-2007

ARTEMIS a IIL: prvé európske výskumné verejno-súkromné partnerstvá

Komisia, členské štáty a priemysel spoločne investujú do strategických výskumných programov - vznikajú takto prvé spoločné technologické iniciatívy.
Regionálny rozvoj 23-11-2006

Dva roky po katastrofe v Tatrách

Región Tatier zaznamenal úspešnú zimnú a aj letnú sezónu. Návštevnosť veľhôr vzrástla o 20 % oproti 2002 – 2004. Otázniky nad smerovaním rozvoja Tatier pretrvávajú však aj dva roky po ničivej víchrici z 19. novembra 2004, kedy sa muselo začať hovoriť o novom začiatku.
Verejná správa 19-05-2006

Spájanie verejnej a súkromnej sféry

Počas snemu Združenia miest a obcí Slovenska bola prezentovaná publikácia približujúca fungovanie verejno-súkromných partnerstiev.