TÉMA: praca

Sociálna politika 13-03-2014

V Európe chýba legislatíva špecifického riešenia mobbingu

Strata ľudských hodnôt, a tolerovaný rast zločineckých metód „riadenia“ na pracoviskách, t.j. mobbing, bossing a stalking, je všeobecný negatívny trend v celej Európe.
Podnikanie 15-04-2013

Nízkovzdelaní na trhu práce

V porovnaní s európskymi krajinami máme pomerne málo nízkovzdelaných ľudí. Ich šance uplatniť sa na trhu práce sú však spomedzi krajín skúmaných Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce (CELSI) najnižšie. Najohrozenejšie sú ženy a mladí ľudia.
Podnikanie 18-03-2013

Vytvoriť digitálne pracovné miesta je ľahšie ako poslať ľudí na mesiac

Ak vieme poslať ľudí na Mesiac a dostať ich späť, som presvedčený, že Európa je schopná vytvoriť viac digitálnych pracovných miest. Najmä, ak od nich bude závisieť jej budúcnosť, tvrdí John Higgins.
Podnikanie 16-02-2012

Neštandardné pracovné úväzky v čase krízy

Nútené živnosti, dohoda o vykonaní práce, či dohoda o pracovnej činnosti sú na Slovensku najčastejšími formami neštandardných pracovných úväzkov. V čase krízy ich počet stúpa, sú totiž pre zamestnávateľov jedným zo spôsobov, ako ušetriť. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu o prekérnej práci.
Podnikanie 12-09-2011

EÚ potrebuje viac pracovnej migrácie

„Imigrácia zaujíma popredné miesto na politickej agende v mnohých členských štátoch EÚ, okrem iného kvôli rastúcej podpore populistických hnutí a krajne pravicových politických strán v EÚ. Protiimigračné nálady v posledných rokoch vzrástli kvôli obvineniam, že migranti berú domácim pracovníkom miesta a predstavujú bremeno pre národné sociálne systémy.
Veda a inovácie 22-09-2006

Priviesť Európu do práce

Dokument skúma úlohu flexibility pri aktivizovaní nevyužitého potenciálu európskych trhov práce.
Sociálna politika 12-01-2006

Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

Štúdia je súčasťou správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie „Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti“.
Sociálna politika 02-11-2005

Pracovné mýty a Rómovia

Autorka konfrontuje súčasný život Rómov na Slovensku so situáciou v minulosti. Chcú Rómovia vôbec pracovať? Majú projekty EÚ na zlepšenie kvality života Rómov význam?
Podnikanie 09-09-2004

Živnostníci – podnikanie v EÚ

Služby v inom členskom štáte, napr. v Nemecku môžu byť poskytované na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Poskytovanie služieb má však mať dočasný charakter.