TÉMA: prace

Podnikanie 17-04-2015

Agentúrne zamestnávanie prechádza radikálnou zmenou

Za zlú povesť dočasného zamestnávania môžu agentúry, zamestnávatelia aj štát, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk Operations Director Edymax SE Jozef Pavlovič.
Podnikanie 01-04-2015

Ochrana agentúrnych zamestnancov naďalej nie je dostatočná

Novela Zákonníka práce sa zamerala iba na navypuklejšie problémy pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, uviedol pre EurActiv.sk koordinátor projektu "Kultúra sveta práce" Marek Švec.
Sociálna politika 27-03-2015

Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

Agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci firiem budú mať rovnaké platy, no nie benefity. Zneužívanie pracovníkov a obchádzanie zákona sa má obmedziť, niekedy možno aj na úkor flexibility pracovného trhu.
Veda a inovácie 24-03-2015

Slovensko si nemôže dovoliť strácať ľudský kapitál

Pracovná mobilita je pre Slovensko príležitosťou, treba ale zabezpečiť, aby nebola jednosmerná. Pomôcť môže spolupráce štátnych aj neštátnych subjektov, zhodli sa diskutujúci na podujatí EU Stakeholder Brunch.
Ekonomika 29-01-2015

Vďaka investíciám môže nezamestnanosť v EÚ klesnúť o 10 %, tvrdí ILO

Medzinárodná organizácia práce (ILO) vo svojej štúdii predpovedá, že úspech Junckerovho investičného balíka prinesie 2,1 milióna nových pracovných pozícií. Ak však nedokáže prilákať súkromné investície, nových miest bude iba 400 tisíc.
Sociálna politika 24-09-2014

Dosiahnuť uznanie pracovného úrazu je problematické

Do uznávania pracovných úrazov vstupuje neochota zamestnávateľov pokaziť si štatistiku a nejednoznačné posudky súdnych znalcov, hovorí právnička OZ Kovo Simona Schuszteková.
Sociálna politika 22-09-2014

Potrebujeme jednotný lekársky posudok pre zamestnanca

Pri súčasnom stave sa stáva, že na základe jedného posudku stratí zamestnanec spôsobilosť na svoju prácu, no na základe iného mu nevznikne nárok na invalidný dôchodok, vysvetľuje advokátka Jana Kostrabová, ktorá spolupracuje s kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o..
Sociálna politika 03-10-2013

Potrebujeme pracovné súdy?

Slovensko je s neexistenciou špeciálnych pracovných súdov, alebo aspoň senátov v EÚ, skôr výnimkou.
Podnikanie 24-05-2013

Chorváti budú mať voľný prístup na slovenský trh práce

Slovensko chce Chorvátom po vstupe krajiny do EÚ od 1. júla tohto roka úplne otvoriť svoj trh práce. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložili rezorty diplomacie a práce.
Veda a inovácie 30-01-2013

Južná Európa vypĺňa medzery v konkurencieschopnosti

Grécko, Portugalsko a Španielsko rýchlym tempom nadobúdajú stratenú mzdovú konkurencieschopnosť, ktorá sa tiež podpísala pod súčasnú krízu v eurozóne. Vyplýva to zo štúdie výskumnej organizácie Conference Board. Vývoj mzdových nákladov mapuje aj v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii.
Veda a inovácie 30-01-2013

Južná Európa vypĺňa medzery v konkurencieschopnosti

Grécko, Portugalsko a Španielsko rýchlym tempom nadobúdajú stratenú mzdovú konkurencieschopnosť, ktorá sa tiež podpísala pod súčasnú krízu v eurozóne. Vyplýva to zo štúdie výskumnej organizácie Conference Board. Vývoj mzdových nákladov mapuje aj v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii.
Podnikanie 13-11-2012

Slovenský zákonník práce zastal na pol ceste

O problémoch so zastieraním závislej práce v Českej republike hovorí odborník na pracovné právo, JUDr. Jaroslav Stránský.
Podnikanie 26-04-2012

Prieskum o cene práce v EÚ prilial olej do ohnivej francúzskej prezidentskej kampane

Štatistika Eurostatu odhalil obrovské rozdiely v cene práce medzi členskými štátmi. To okamžite využili francúzski prezidentskí kandidáti v spore o sociálnu DPH zameranú na ochranu domácich výrobcov pred sociálnym dumpingom.
Vzdelávanie 28-03-2012

Európski vedci by mali získať lepší prístup k superpočítačom

Simulácie sú po teóriách a experimentoch tretím pilierom moderných vied. Simulácie klimatických zmien, či astrofyzických javov si však vyžadujú počítače s obrovským výkonom. EÚ financuje projekt, ktorý by mal priniesť bezprecedentné zvýšenie výkonu tzv. superpočítačov.
Sociálna politika 20-09-2011

Pomer závislosti v kontexte demografických zmien

Autor analyzuje scenáre demografického vývoja a upozorňuje na mimoriadny význam trhu práce (zamestnanosti) pre vývoj ekonomického pomeru závislosti, ktorý považuje za výstižnejší ukazovateľ, než demografický pomer závislosti.
Podnikanie 12-09-2011

EÚ potrebuje viac pracovnej migrácie

„Imigrácia zaujíma popredné miesto na politickej agende v mnohých členských štátoch EÚ, okrem iného kvôli rastúcej podpore populistických hnutí a krajne pravicových politických strán v EÚ. Protiimigračné nálady v posledných rokoch vzrástli kvôli obvineniam, že migranti berú domácim pracovníkom miesta a predstavujú bremeno pre národné sociálne systémy.
Sociálna politika 11-08-2011

EK: Španielsko môže Rumunom obmedziť vstup na trh práce

Európska komisia uznala žiadosť Španielska, ktoré chce dočasne zabrániť prílevu Rumunov na tamojší pracovný trh. Svoj krok odôvodňuje hospodárskou situáciou v krajine a faktom, že rumunskí občania tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných po domácom obyvateľstve.
Ekonomika 12-07-2011

Inkluzívnym trhom proti dlhodobej nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti navrhol koncept inkluzívneho trhu, ktorý by fungoval ako paralelný trh služieb a práce, na ktorom by inkluzívne podniky súťažili o verejné zákazky. Inkluzívne podniky by zamestnávali inkluzívnych pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných.
Ekonomika 26-04-2010

Experti: Ženy budú niesť čoraz väčšie bremeno

Starostlivosť v spoločnosti stále nie je dostatočne docenená. Keďže ide o primárnu zodpovednosť žien, so zmenšovaním pracovnej sily a starnúcim obyvateľstvom budú niesť čoraz väčšie bremeno. Uviedli to účastníci seminára Rodová perspektíva v ekonómii.

V Holandsku padla vláda kvôli Afganistanu

V Holandsku padla tamojšia vláda po tom, čo sa dve najväčšie strany nevedeli dohodnúť či z Afganistanu tento rok podľa plánu krajina stiahne svoje 2-tisícové vojsko. Očakáva sa, že voľby budú v máji alebo v júni.
Podnikanie 01-02-2010

Sociálne siete ohrozujú kariéru

Takmer polovica európskych náborcov si vyhľadáva informácie o kandidátoch do zamestnania pomocou internetových sociálnych sietí a takmer štvrtina z nich potenciálnych kandidátov odmietla práve na základe tohto druhu výskumu. Odhalila to nová štúdia zverejnená pri príležitosti Európskeho dňa ochrany údajov.
Podnikanie 16-11-2009

Kríza zvyšuje strach z diskriminácie

Dve tretiny Európanov sa obávajú, že kríza prinesie na trh práce viac diskriminácie. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, zverejneného začiatkom minulého týždňa (9. november), je najcitlivejšie vnímaná diskriminácia na základe veku.
Sociálna politika 20-11-2008

Zamestnanosť slovenských mužov rastie. Ženy zaostávajú

Za uplynulých sedem rokov sa miera zamestnanosti mužov zvýšila oveľa viac, ako miera zamestnanosti žien. Slovensko sa stalo krajinou EÚ, v ktorej sa rozdiel medzi zamestnanosťou oboch pohlaví zvýšil najviac.
Ekonomika 15-09-2008

Pohľad na štruktúru výdavkov na politiku trhu práce v EÚ a SR

Celá Európska únia vynakladá 1,9% HDP na politiku trhu práce (aktívnu aj pasívnu). Z tohto množstva je v európskom priemere 57% finančných prostriedkov vynakladaných na pasívnu podporu nezamestnaných, 26% na aktívnu politiku trhu práce a 11% na podporu služieb zamestnanosti. Informoval o tom Eurostat.