TÉMA: práci

Regionálny rozvoj 28-12-2011

Úrazov na pracovisku je menej, stres sa meria ťažko

Ochrana zdravia ľudí v práci je predmetom mnohých legislatívnych úprav. Tie ale často nestíhajú dynamický vývoj pracovného prostredia.
Podnikanie 23-10-2008

Sociálni partneri skoncovali s diskrimináciou agentúrnych pracovníkov

Európsky parlament včera schválil legislatívu, ktorá priznáva dočasným pracovníkom rovnaké práva ako zamestnancom v trvalom pracovnom pomere. Ide o práva v oblasti pracovného času, mzdy a dovolenky. Dohoda je kompromisom medzi zamestnávateľmi, odborármi, členskými krajinami a poslancami, ktorí po šiestich rokoch našli rovnováhu medzi sociálnymi a hospodárskymi požiadavkami.
Sociálna politika 16-01-2008

Pozor na choroby z povolania

Každé tri a pol minúty niekto v EÚ zomrie v dôsledku pracovného úrazu alebo ochorenia. Parlament kritizoval Komisiu za to, že o chorobách z povolania „mlčí“.