TÉMA: pracovná sila

Ekonomika 20-04-2020

Krajiny letecky zvážajú na farmy sezónnych pracovníkov

Európskym poľnohospodárom chýba pracovná sila, kvôli obmedzeniam vyvolaným pandémiou prišli o zahraničných sezónnych pracovníkov. Vlády sa snažia pomôcť vydávaním pracovných povolení pre imigrantov, nezamestnaných, i organizovaním charterových letov z východnej Európy.
Budúcnosť EÚ 22-08-2018

Protieurópske nálady vo V4 v skutočnosti smerujú proti Ukrajine

Skutočnosť, že sa Poľsko, Česká republika alebo Maďarsko vzdialili od Únie a dostali sa na jej okraj, má pre Ukrajinu zásadný význam. Kyjev chce byť čo najbližšie k zjednotenej Európe, hovorí KATERYNA ZAREMBOVÁ.
Digitalizácia 29-05-2018

V centre transformovania slovenskej ekonomiky bude najbližšiu dekádu umelá inteligencia

Slovenská republika čelí podľa správy OECD najväčšej transformácii svojho pracovného trhu zo všetkých vyspelých krajín.
kermit
Budúcnosť EÚ 30-03-2017

KPMG: Slovensko patrí medzi štáty najviac ohrozené brexitom

Podľa štúdie poradenskej firmy KPMG patrí Slovensko medzi päť štátov Európskej únie, ktorých sa brexit dotkne hospodársky najviac. Británia je pre Slovensko jeden z najdôležitejších obchodných partnerov. V miernom ohrození je Slovensko aj z pohľadu mobility pracovnej sily. Obchod v ohrození Štúdia KMPG odhaduje...
rok 2017
Budúcnosť EÚ 28-12-2016

Premiér: Úniu ohrozujú dobrodruhovia

Nedostatok pracovných síl a nestabilná únia sú pre Slovensko dve najväčšie výzvy do budúceho roka, hovorí Robert Fico.
Podnikanie 12-05-2008

Ohrozený druh: Technickí inžinieri

Nemecko zápasí s vážnym nedostatkom technických inžinierov. Podľa expertov to môže vážne poškodiť budúci rast najväčšej európskej ekonomiky. Na Slovensku je situácia podobná.
Ekonomika 10-10-2006

V EÚ je každý šiesty pracujúci živnostníkom

Podľa údajov Eurostatu je každý šiesty pracujúci v EÚ-25 samostnatne činnou zárobkovou osobou. Priemer pre úniu je 16%, pričom ide o 19% mužských pracovníkov a 11% pracujúcich žien.
Podnikanie 29-09-2006

Budeme dovážať pracovnú silu z východu?

Správa Svetovej banky tvrdí, že zatiaľ čo presun pracovníkov z nových členských krajín do EÚ-15 za lepšími platmi má malý dopad na trh práce v cieľových krajinách, krajiny pôvodu budú musieť doviesť ešte lacnejšiu pracovnú silu z krajín na východ od hraníc EÚ.
Mobilita 27-09-2006

Hrozí lacná pracovná sila z Rumunska a Bulharska?

Lacná pracovná sila z Rumunska a Bulharska nie je veľkou hrozbou pre slovenský trh práce, tvrdí ekonomický think-tank Inštitút zamestnanosti. Situácia sa však môže zmeniť, ak sa ostatné krajiny v regióne rozhodnú svoje trhy práce zatvoriť.
Mobilita 22-09-2006

Opatrovateľky zo Slovenska v rakúskej predvolebnej kampani

Kancelár Wolfgang Schüssel navrhuje zrušiť prechodné obmedzenia voľného pohybu pracovných síl pre opatrovateľky. Podporujú ho len zelení, ďalšie tri hlavné strany sú proti.
Sociálna politika 19-09-2006

Holandsko čiastočne otvára trh práce

Holandská vláda sa rozhodla otvoriť pre pracovníkov z nových členských krajín EÚ 16 sektorov trhu práce.
Mobilita 06-09-2006

Občania EÚ „druhej kategórie“

ECAS zverejnil druhú správu odsudzujúcu dočasné opatrenia obmedzujúce pracovníkov z EÚ-8 na trhy práce v niektorých členských krajinách.
Mobilita 05-09-2006

Poľsko sa otvára pracovníkom z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska

Poľská vláda sa rozhodla čeliť nedostatku pracovnej sily v niektorých sektoroch uvoľnením pravidiel prístupu na trh práce. Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním vo vybraných sektoroch, ako aj sezónni poľnohospodárski pracovníci z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, tak nebudú potrebovať pracovné povolenie.
Mobilita 04-09-2006

Dvere pre rumunských a bulharských pracovníkov asi ostanú zavreté

Vlády stredo- a východoeurópskych krajín ešte nepovedali rozhodujúce slovo v tom, či otvoria trhy práce pre ľudí z Rumunska a Bulharska. Británia, ktorá v roku 2004 svoj pracovný trh úplne otvorila, tiež uvažuje o obmedzeniach.
Mobilita 25-07-2006

Taliansko otvorilo dvere pracovníkom z EÚ-8

Nová talianska vláda Romano Prodiho sa rozhodla ukončiť prechodné obmedzenia voľného pracovnej sily z ôsmych stredo- a východoeurópskych nových členských krajín. Pridalo sa tak k pôvodným členom Únie, ktoré úplne otvorili trh práce aj Slovákom.
Sociálna politika 20-07-2006

Mobilita pracovníkov – prečo áno a prečo nie?

Vlády stredoeurópskych krajín oficiálne požadujú otvorenie všetkých pracovných trhov v EÚ-15. V diskusiách sa však pozitívne vnímanie mobility mieša z obavami z niektorých negatívnych dopadov.
Veda a inovácie 19-07-2006

Mobilita má pomôcť reštrukturalizácii ekonomiky

Komisia a Výbor regiónov sa spojili, aby podčiarkli svoje aktivity, týkajúce sa výziev, ktorým musia čeliť európske ekonomiky – mobilita pracovnej sily, reštrukturalizácia a kroky na regionálnej úrovni.
Veda a inovácie 11-07-2006

Mobilita pracovníkov v krajinách V4

Nové členské krajiny EÚ vo všeobecnosti podporujú myšlienku mobility pracovnej sily v EÚ. Koľko ľudí však skutočne pracuje v zahraničí?
Sociálna politika 15-06-2006

Komisár Špidla: Európanom chýba mobilita

V exkluzívnom interview pre EurActiv zvýraznil komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla výzvy a príležitosti práce v inej krajine EÚ.
Mobilita 12-06-2006

EurActiv otvára novú sekciu o mobilite

EurActiv.sk, súčasť európskej siete portálov EurActiv, otvoril sekciu zaoberajúcu sa voľným pohybom pracovnej sily a mobilitou študentov a výskumných pracovníkov.
Veda a inovácie 08-06-2006

Mobilita v EÚ – prehľad

Schopnosť flexibilne meniť pracovné miesto – či už len medzi rôznymi firmami alebo odvetviami, alebo spojená so sťahovaním sa medzi regiónmi, krajinami, je považovaná za kľúčovú pre riešenie európskych problémov so zamestnanosťou. Mobilita pracovnej sily však nevyžaduje len pripravenosť pracovníkov, ale aj špecificky prispôsobené systémy sociálneho zabezpečenia, formy vzdelávania, a zodpovedných zamestnávateľov.
Sociálna politika 19-05-2006

Experti o trhu práce EÚ

Kde by mali byť priority politiky EÚ k trhu práce? Môže byť dánsky model „flexikurity“ exportovaný? Ako sa dá spojiť flexibilita a sociálna bezpečnosť? Tieto otázky a ďalšie boli predmetom diskusií panelu expertov počas Týždňa zamestnanosti.
Sociálna politika 16-05-2006

Boj Európy o vyššiu zamestnanosť

Európska únia už 13 rokov bojuje o vytváranie pracovných miest, pomocou ktorých ktoré je možné čeliť demografickým zmenám a celosvetovej konkurencii. Ani milióny vytvorených pracovných miest však nestačia.
Sociálna politika 04-05-2006

Francúzsko chce loviť mozgy

Experti na imigráciu a pracovný trh prejavujú opatrné nadšenie nad novým francúzskym návrhom imigračného zákona, ktorý uprednostňuje kvalifikovanejších pracovníkov.