TÉMA: pracovná

Veda a inovácie 24-03-2015

Slovensko si nemôže dovoliť strácať ľudský kapitál

Pracovná mobilita je pre Slovensko príležitosťou, treba ale zabezpečiť, aby nebola jednosmerná. Pomôcť môže spolupráce štátnych aj neštátnych subjektov, zhodli sa diskutujúci na podujatí EU Stakeholder Brunch.
Budúcnosť EÚ 05-03-2015

Slovensku sa črtajú predsednícke povinnosti

Z pracovného programu Komisie rezort zahraničia odčítava, ktoré veľké témy pristanú na stole slovenského predsedncítva v Rade EÚ.
Podnikanie 10-09-2014

Nemci odpracujú najviac nadčasov

Štatistiky EÚ odhalili, že spomedzi krajín eurozóny najviac pracovných hodín nad rámec svojich povinností vykonávajú nemeckí zamestnanci. Až 60 % týchto nadčasov je neplatených.
Európa 2020 19-07-2011

Nemecko hľadá kvalifikovanú pracovnú silu v zadlžených štátoch eurozóny

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily Nemci riešia tým, že sa snažia získať pracovníkov z periférie eurozóny, ktorú sužuje dlhová kríza. Informoval o tom Spolkový úrad práce.
Daňová politika 12-10-2010

Na dane sa zameria nová pracovná skupina

Dnes prvýkrát zasadá nová pracovná skupina pre daňovú politiku na čele s komisárom pre dane Algridasom Šemetom. Spolu s osobnými zástupcami ministrov financií EÚ budú diskutovať o tom ako môže zdaňovanie prispieť k silnejšiemu vnútornému trhu, rastu a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.
Sociálna politika 03-02-2009

Brusel odsúdil štrajk v Británii

Európska komisia sa včera (2.2.) pridala na stranu britského premiéra a odsúdila vlnu štrajkov, ktorá bola gestom nesúhlasu so zamestnávaním obyvateľov iných členských krajín vo Veľkej Británii. Britskí pracovníci sú presvedčení, že pre lacnejšiu pracovnú silu zo zahraničia prichádzajú v čase finančnej krízy o pracovné miesta.
Vonkajšie vzťahy 11-01-2009

Pracovná mobilita v regiónoch EÚ a USA

Analýza Komisie porovnáva pracovnú mobilitu v regiónoch Únie a USA.
Sociálna politika 05-01-2009

Dvere európskeho trhu práce sú po novom roku otvorenejšie

Obyvatelia Bulharska a Rumunska môžu počnúc 1. januárom 2009 slobodne vycestovať za prácou do ďalších troch krajín EÚ – Grécka, Španielska a Dánska. Akokoľvek, viaceré členské krajiny stále neodstránili všetky obmedzenia pre pracovníkov z nových štátov EÚ.
Veda a inovácie 24-11-2008

(Ne)lichotivé demografické vyhliadky Európy

Európska komisia predstavila správu o demografickom vývoji v Európe. Medzi jej hlavné pozorovania patrí: starnutie pracovnej sily, zvyšovanie miery zamestnanosti ľudí nad 60 rokov, posúvanie veku, kedy ľudia uzatvárajú manželstvá, rastúca miera rozvodovosti a demografická relevantnosť manželstiev zmiešaných národností.
Sociálna politika 05-11-2008

Modrá karta dostala zelenú

Výbor EP pre občianske slobody včera (4.11.) schválil schému pre udeľovanie tzv. modrej karty pre vysoko kvalifikovaných pracovných migrantov. Súčasne podporil návrh, aby takýto pracovníci zarábali minimálne 1,7-násobok priemernej mesačnej mzdy v krajine, v ktorej sa zamestnajú.
Ekonomika 23-10-2008

Nerovnosti v príjmoch rastú

Hoci silný hospodársky rast od začiatku 90. rokov vytvoril milióny pracovných miest, nerovnosti v príjmoch vo väčšine regiónov dramaticky rástli a v súčasnej kríze sa ešte zhoršia, tvrdí správa Medzinárodnej organizácie práce (ILO).
Sociálna politika 21-10-2008

Štúdia: Európania sa „stávajú mobilnejšími“

Za posledné roky narástol počet Európanov, ktorí buď pracujú v zahraničí alebo dochádzajú za prácou na dlhšiu vzdialenosť. Niektorí si myslia, že pracovná mobilita je jedinou cestou, ako sa vyhnúť nezamestnanosti alebo sociálnemu úpadku, konštatuje nová správa o pracovnej mobilite.
Podnikanie 14-10-2008

Podnikatelia chcú dohodu o vízach pre kvalifikovaných migrantov

Zatiaľ čo sa európski lídri pripravujú na schválenie Európskeho paktu o imigrácii a azyle, podnikatelia upozorňujú, že imigračná politika sa nemôže zúžiť len na kontrolu hraníc a ilegálnych pracovníkov, ale musí tiež motivovať vysokokvalifikovanú pracovnú silu, aby prišla pracovať do členských krajín EÚ.
Sociálna politika 24-09-2008

Európske dni pracovných príležitostí podporia mobilitu

V súčasnosti žije a pracuje v inej členskej krajine EÚ asi 5 mil. ľudí. V sobotu sa v Bruseli uskutoční jedno zo stretnutí v rámci Európskych dní pracovných príležitostí, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o výhodách pracovnej mobility.
Mobilita 24-09-2008

Kvalifikovanosť migrantov sa bude merať výškou platu

Inžinieri či doktori z tretích krajín pracujúci v EÚ budú musieť zarábať jeden a pol násobok priemernej mzdy v hostiteľskom štáte, aby sa kvalifikovali na udelenie európskej modrej karty.
Sociálna politika 22-08-2008

Británia už neláka toľko pracovných migrantov

Počet ľudí z nových členských krajín hľadajúcich prácu v Británii poklesol na najnižšiu úroveň od roku 2004. Dôvodom je oslabenie britskej meny a lepšie možnosti zamestnať sa doma.
Sociálna politika 08-07-2008

Bulharsko bude dovážať pracovníkov z Vietnamu

Roky bolo Bulharsko zdrojom lacnej pracovnej sily pre bohatšie európske krajiny. Teraz sa však snaží dostať svojich ľudí späť a samo získava pracovníkov v zahraničí – vo Vietname.
Sociálna politika 12-06-2008

Východná Európa chce svojich pracovníkov späť

Nové členské krajiny z východnej Európy začínajú rozmýšľať, ako prilákať svojich občanov pracujúcich v zahraničí domov. Rumunsko stavilo na pracovné veľtrhy, Bulharsko zvýšilo platy zdravotníkom. Či ide o dostatočne efektívne nástroje, je otázne.
Sociálna politika 22-05-2008

Slovenské mozgy odchádzajú. Cheme ich späť?

Stratégia návratu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia na Slovensku neexistuje. Vláda sa viac sústreďujde na to, aby nám zostávajúce krajiny EÚ15 – Rakúsko a Nemecko – otvorili pracovné trhy.
Sociálna politika 20-05-2008

Rumunsko dopláca na pracovnú migráciu

Vyľudnené dediny a nedostatok špecifickej pracovnej sily sú sociálne dôsledky, s ktorými sa Rumunsko vyrovnáva po rokoch pokračujúcej pracovnej migrácie.
Ekonomika 15-05-2008

Čo priniesla pracovná migrácia EÚ?

Pracovná migrácia je prínosom pre celú EÚ, aj keď to niektorí britskí poslanci spochybňujú. Rastie ekonomika aj zamestnanosť a tlaky na sociálny systém sa nepotvrdili. Vyplýva to z prieskumu SFPA.
Podnikanie 12-03-2008

Lacná práca a slabé odbory lákajú investorov do Nemecka

Investujte vo východnom Nemecku. Sú tam nízke platy a slabé odbory... Kampaň nemeckej agentúry pre podporu investícií vládu v Berlíne nepríjemne prekvapila.
Slovensko v EP 31-01-2008

Výskyt rakoviny v EÚ “na úrovni epidémie”

Alarmujúci výskyt rakovinových ochorení, je potrebné podľa poslancov EP riešiť aj na úrovni EÚ. Navrhujú vytvoriť pracovnú skupinu pre boj s rakovinou.
Mobilita 16-01-2008

Rozšírenie a pracovná migrácia spolu nesúvisia

Rozšírenie EÚ v roku 2007 nemalo takmer žiadny efekt na pracovnú migráciu z nových členských krajín. Po rozšírení z roku 2004 ide už o druhý dôkaz vypovedajúci o neopodstatnenosti prechodných pracovných obmedzení uvalených na nové členské krajiny, konštatuje správa ECAS.