TÉMA: pracovnici

Podnikanie 02-06-2015

Zneužívanie zamestnancov je v EÚ stále bežné

Vykorisťovanie pracovníkov nie je izolovaný ani okrajový fenomén. Dokazuje to aj najnovšia analýza, ktorá sa sústredila na práva migrujúcich pracovníkov.
Sociálna politika 27-03-2015

Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

Agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci firiem budú mať rovnaké platy, no nie benefity. Zneužívanie pracovníkov a obchádzanie zákona sa má obmedziť, niekedy možno aj na úkor flexibility pracovného trhu.
Podnikanie 21-10-2014

Globalizačný fond podporí bývalých oceliarov a výrobcov áut

Európsky parlament schválil návrh Komisie, aby si 3800 prepustených pracovníkov z Belgicka, Francúzska a zo Španielska pri hľadaní nového zamestnania rozdelilo 15 miliónov eur.
Podnikanie 10-04-2014

Brusel si posvieti na šedú ekonomiku

Komisia navrhla vytvorenie celoeurópskej platformy boja proti nelegálnej práci. Tá má členské štáty priviesť k lepšej spolupráci a k výmene skúseností.
Sociálna politika 19-04-2012

Švajčiari zavádzajú kvóty na Východoeurópanov

Bern dočasne suspenduje voľný pohyb osôb z 8 východoeurópskych členských krajín EÚ vrátane Slovenska. Únia ho za rozhodnutie kritizuje.
Vonkajšie vzťahy 01-06-2010

EÚ ostro odsúdila izraelský útok na humanitárne lode

Izraelské námorné sily vstúpili na paluby lodí prepravujúce do pásma Gazy humanitárnu pomoc a pro-palestínskych aktivistov, pričom zastrelili približne 15 ľudí. Toto konanie si vyslúžilo odsúdenie nielen zo strany EÚ, ale aj OSN a mnohých svetových vlád.
22-10-2009

“Poľský inštalatér” bol falošný poplach

Duch "poľského inštalatéra", ktorý obchádzal kampaň pred francúzskym referendom o ústavnej zmluve v roku 2005, je zaujímavým javom v politickej histórii. Predpovedaný prílev pracovníkov z východnej Európy totiž nenastal, informuje EurActiv.fr.
Podnikanie 23-10-2008

Sociálni partneri skoncovali s diskrimináciou agentúrnych pracovníkov

Európsky parlament včera schválil legislatívu, ktorá priznáva dočasným pracovníkom rovnaké práva ako zamestnancom v trvalom pracovnom pomere. Ide o práva v oblasti pracovného času, mzdy a dovolenky. Dohoda je kompromisom medzi zamestnávateľmi, odborármi, členskými krajinami a poslancami, ktorí po šiestich rokoch našli rovnováhu medzi sociálnymi a hospodárskymi požiadavkami.
Sociálna politika 17-09-2008

Pracovníci z východnej Európy sú “moderní otroci”

Pracovní migranti z východných štátov EÚ čelia v 'starej Európe' systematickej diskriminácii. Konštatuje to správa, ktorá bola včera prezentovaná v bruselskom Centre for European Policy Studies (CEPS).
Sociálna politika 16-01-2008

Pozor na choroby z povolania

Každé tri a pol minúty niekto v EÚ zomrie v dôsledku pracovného úrazu alebo ochorenia. Parlament kritizoval Komisiu za to, že o chorobách z povolania „mlčí“.
Mobilita 22-08-2007

Počty nových pracovníkov z východnej Európy v Británii klesajú

Čísla hovoria o celkovom počte 683 00 žiadateľov o prácu v Británii z krajín, ktoré sa stali súčasťou Únie v roku 2004. Počty nových ľudí prichádzajúcich za prácou v roku 2007 klesli.
Sociálna politika 18-06-2007

Štáty môžu obmedziť zdravotné a bezpečnostné pravidlá pri práci

Zdravotné predpisy a regulácie bezpečnosti pracovníkov v členských krajinách môžu byť podľa Európskeho súdneho dvora obmedzené na „rozumne uskutočniteľnú“ mieru.
Sociálna politika 18-10-2006

Pracovný čas – zamestnanci bez voľby!

Podľa schémy pre výnimky zo smernice o pracovnom čase pracovníci nemajúskutočnú možnosť voľby nepracovať dlhšie, ak to chce ich zamestnávateľ. Tvrdia to poslanci EP z dvoch najväčších politických skupín EP.
Sociálna politika 04-10-2006

UNICE proti harmonizácii pracovného práva

Návrh zelenej knihy Komisie k reforme pracovného práva, ktorý dostal EurActiv k nahliadnutiu, sa stretol s ostrou kritikou zo strany zamestnávateľov, ktorí sa obávajú celoeurópskej harmonizácie v regulovaní pracovnej sily.
Podnikanie 29-09-2006

Budeme dovážať pracovnú silu z východu?

Správa Svetovej banky tvrdí, že zatiaľ čo presun pracovníkov z nových členských krajín do EÚ-15 za lepšími platmi má malý dopad na trh práce v cieľových krajinách, krajiny pôvodu budú musieť doviesť ešte lacnejšiu pracovnú silu z krajín na východ od hraníc EÚ.
Podnikanie 18-09-2006

Vysielanie pracovníkov do zahraničia – stále s problémami

Smernica o vysielaní pracovníkov, prijatá v roku 1996 s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pracovníkom vyslaným ich firmami na prácu v inej členskej krajine EÚ, podľa europoslancov nefunguje tak, ako by mala.
Sociálna politika 25-05-2006

Komisia podporuje „slušnú prácu“ vo svete

Komisia vydá komuniké, podporujúce základné práva pracujúcich všade na svete. Komisár Špidla vraví, že nebude použité na protekcionizmus.
Sociálna politika 09-05-2006

Vynovený portál pre mobilitu v Európe

Slávnosti dňa Európy 9. mája budú príležitosťou na spustenie novej webstránky EÚ a vynovenej stránky webstránky európskej pracovnej mobility (EURES).
Sociálna politika 21-03-2006

Nemecko neotvorí trh práce

Konzervatívno-sociálnodemokratická vláda v Berlíne bude dnes hlasovať o vylúčení pracovníkov z ôsmych krajín strednej a východnej Európy zo svojho trhu práce až do roku 2009.
Veda a inovácie 16-03-2006

Pracovné miesta: nie vždy priorita

Národné akčné plány členských krajín pre rast a zamestnanosť kladú na stratégiu tvorby pracovných miest rozličný dôraz. EurActiv detailnejšie porovnáva spôsob, akým sa vybrané programy vysporiadali s podporou tvorby pracovných miest.
Sociálna politika 10-03-2006

Španielsko otvorí novým členom trh práce

Španielska vláda oznámila, že na rozdiel od iných členských krajín EÚ neobnoví reštrikcie na voľný pohyb pracovníkov z ôsmich krajín strednej a východnej Európy, keď 1. mája uplynie súčasné prechodné obdobie.
Sociálna politika 09-02-2006

Nemecko, Francúzsko a reformy trhu práce

Štrajky vo dvoch najväčších európskych ekonomikách sú priamo spojené s opatreniami, plánovanými francúzskou a nemeckou vládou na splnenie lisabonských cieľov. Nad implementáciou bolestivých sociálnych a ekonomických reforiem však visí otáznik.