TÉMA: pracovný čas

Budúcnosť EÚ 26-08-2020

Fínska premiérka chce zaviesť kratší pracovný deň

Fínska premiérka Sanna Marin opäť vyzvala na skrátenie súčasného osemhodinového pracovného dňa. Kratšia pracovná doba by sa podľa nej mohla vyrovnať zvýšenou produktivitou.
Sociálna politika 27-07-2011

Európania trávia v práci viac času

Podľa správy konzultačnej spoločnosti Eurofound skutočný pracovný týždeň Európanov pracujúcich na plný úväzok bol vlani dlhší ako je priemerný kolektívne dohodnutý pracovný týždeň a to takmer vo všetkých členských štátoch. Európski pracujúci mali zároveň priemerne nárok na 35 dní plateného voľna, vrátane dní pracovného pokoja.
Sociálna politika 07-11-2006

Prestrelka o pracovnom čase

Ministri práce budú rokovať deň aj noc. Fínske predsedníctvo po dlhšom čase predsa pripravilo pôdu a otvorilo diskusiu o smernici k pracovnému času.
Sociálna politika 18-10-2006

Pracovný čas – zamestnanci bez voľby!

Podľa schémy pre výnimky zo smernice o pracovnom čase pracovníci nemajúskutočnú možnosť voľby nepracovať dlhšie, ak to chce ich zamestnávateľ. Tvrdia to poslanci EP z dvoch najväčších politických skupín EP.
Sociálna politika 25-09-2006

Dĺžka pracovného času: Špidla hrozí žalobou

Komisár Vladimír Špidla vyvíja na základe odporúčania európskeho ombudsmana tlak na členské krajiny, aby európsku legislatívu regulujúcu dĺžku pracovného času preniesli do svojich právnych systémov a zabezpečili jej dodržiavanie.
Sociálna politika 10-07-2006

Sociálny summit opäť bez úspechu?

Na stretnutí európskych sociálnych partnerov, predchádzajúcom neformálnemu zasadnutiu Rady pre sociálne veci a zamestnanosť v Helsinkách, sa potvrdili hlboké rozpory ohľadne smernice o pracovnom čase.
Veda a inovácie 19-05-2006

Flexibilný pracovný čas je výhodný

Podľa najnovšej štúdie je zavedenie flaxibilného pracovného času výhodné pre spoločnosti, aj pre zamestnancov. Medzi jeho pozitívne efekty údajne patrí lepší pocit z práce, menej absencií i menej platených nadčasov.
Doprava 03-02-2006

Nové sociálne pravidlá v doprave

Európsky parlament prijal legislatívne texty, ktorých cieľom je zlepšenie pracovných podmienok vodičov nákladnej dopravy a zamedziť sociálnemu dumpingu.
Sociálna politika 27-06-2005

Pracovní doba v EU – svoboda nebo regulace?

Autor sa venuje novelizácii Smernice o pracovnom čase, ktorá sa v EÚ prejednáva od jari 2005. Súčasná debata predovšetkým jasne ukazuje, ako vytrvalo sa niektoré sily bránia akceptovať reformy neefektívneho, preregulovaného pracovného trhu, ktorého spružnenie je nevyhnutným predpokladom hospodárskeho ozdravenia únie.
Sociálna politika 16-07-2004

Soudobé trendy v evropské politice zaměstnanosti – flexibilní formy práce a pracovní doby

Analýza hovorí o nových formách organizácie pracovného času, ktoré sa v Európskej únii presadzujú. Hodnotí ich z pohľadu možnosti zlepšenia postavenie Európy v globálnej konkurencii.