TÉMA: pracovných

Podnikanie 04-05-2009

Zaniknuté pracovné miesta prevyšujú nové 3:1

Podľa Európskeho reštrukturalizačného monitoru, ktorý zverejnil Eurofound v prvom štvrťroku 2009 straty pracovných miest prevýšili počet vytvorených miest v pomere takmer 3 : 1.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
Ekonomika 19-02-2008

V EÚ opäť viac pracovných miest

Viac pracovných miest, vyššia zamestnanosť, nižšia nezamestnanosť a viac pracujúcich mladých ľudí. To sú závery poslednej štvrťročnej správy Eurostatu o pracovnom trhu EÚ.
Mobilita 05-01-2007

Británia rozdelená v názoroch na ekonomické dopady imigrácie

Ostrú debatu vyvolali zistenia štúdie britskej mimovládnej organizácie, podľa ktorej boli prínosy imigrácie z východnej Európy pre ekonomiku krajiny len marginálne.
Mobilita 04-01-2007

Migrantov z východu na západ EÚ neubúda. Zatiaľ.

Podľa najnovších údajov sa migrácia z krajín EÚ-10 do Írska a Veľkej Británie zatiaľ nespomaľuje.
21-12-2006

Maďarsko ako jediný nováčik obmedzí prístup na svoj trh práce

Maďarsko otvorí svoj pracovný trh občanom Rumunska a Bulharska potom, ako sa obe krajiny 1.1.2007 stanú členmi EÚ.
25-10-2006

Bulhari a Rumuni protestujú

Vlády Rumunska a Bulharska tvrdo zareagovali proti návrhu Spojeného kráľovstva a Írska, ktoré, na rozdiel od Slovenska, odmietli otvoriť svoje pracovné trhy pracovníkom z dvoch balkánskych krajín.
Sociálna politika 21-09-2006

Európsky ombudsman: Nemeckí lekári pracujú priveľa

Pohotovostné služby nie sú započítavané v nemeckých nemocniciach a klinikách ako pracovný čas. Európsky ombudsman žiada od Komisie aby zasiahla proti tomuto nariadeniu.
Mobilita 31-03-2006

Prečo sa Európania sťahujú?

Podľa správy Komisie je láska pre Európanov najdôležitejším dôvodom pre presťahovanie sa do innej krajiny. Predbehla tak aj zamestnanie.