TÉMA: práva detí

Rozvojová politika 20-08-2018

Ako môže Únia pomôcť deťom počas humanitárnej krízy

Európska únia môže zlepšiť životy detí, ktoré trpia kvôli konfliktom, prírodným katastrofám a iným náročným situáciám po celom svete. Pri príležitosti svetového humanitárneho dňa vysvetľuje DELPHINE MORALISOVÁ, prečo je to dôležité a čo môže Únia urobiť.

Komisia bojuje za práva detí

Komisia predstavila svoju prvú komplexnú stratégiu na upevnenie ochrany práv detí, nielen vo vnútri Únie, ale aj navonok. Ide o ochranu pred zanedbaním, pedofíliou, obchodovaním s deťmi, sex-turistikou a nútenou prácou.