TÉMA: predsedníctvo

Budúcnosť EÚ 19-03-2012

Poľsko v EÚ – Druhotriedny líder

Skúsenosť poľského predsedníctva v roku 2011 ukazuje ako Lisabonská zmluva obrala predsedníctva v Rade o relevanciu ako aj to, vďaka kríze sú krajiny mimo eurozóny politicky bezvýznamné.
Budúcnosť EÚ 11-01-2011

Maďarsko na rade s predsedníctvom EÚ

Maďarsko sa bude po belgickom predsedníctve, ktoré sa držalo v úzadí v prospech Hermana Van Rompuya, snažiť získať viac pozornosti pre seba. Nosnou témou sa pravdepodobne stanú rokovania o sedemročnej rozpočtovej perspektíve, píše v analýze súkromná konzultačná spravodajská agentúra Stratfor.

Veľké očakávania: české predsedníctvo a západný Balkán

Vyhlásením integrácie západného Balkánu do čoraz komplikovanejšej Únie za jednu zo svojich priorít si české predsedníctvo možno nechtiac naložilo na chrbát bremeno, ktoré nevyhnutne nepotrebovalo.
Budúcnosť EÚ 11-02-2009

Čo sa dá očakávať od českého predsedníctva?

Česká republika prevzala rotujúce predsedníctvo Rady EÚ 1. januára 2009 od Francúzka ako v poradí druhý z nových členských štátov po Slovinsku.

Bezpečnostný rozmer českého predsedníctva v Rade EÚ

Bezpečnostná a obranná politika bola v priebehu posledných desiatich rokov jedným z hlavných motorov európskej integrácie.
Budúcnosť EÚ 27-05-2007

Debata o Ústave: medzi realizmom a oživením

Zatiaľ čo Nemecké predsedníctvo chystá „Fahrplan,“ ako sa dostať zo slepej uličky o oživiť proces prijatia Ústavy, analýza z dielne EPC testuje jednotlivé alternatívy, ako sa pohnúť vpred.
Budúcnosť EÚ 03-08-2006

Európsky projekt bez plánu?

Autorka analýzy navrhuje kroky, ktoré by malo Fínske predsedníctvo prijať, aby Európu opäť uviedlo do pohybu. A to aj napriek istým veľmi nejasným záverom júnovej Európskej rady.
Budúcnosť EÚ 26-06-2006

Prechodné predsedníctvo?

Táto analýza prináša pohľad zvnútra na druhé predsedníctvo Fínska, ktoré preberá predsednícku stoličku EÚ po Rakúsku 1. júla 2006.
Budúcnosť EÚ 14-02-2006

Čo prinesie Rakúske predsedníctvo

Prehľad sumarizuje úlohy stojace pred súčasným Rakúskym predsedníctvom EÚ.
Budúcnosť EÚ 06-02-2006

Európa v období reflexie

Werner Becker z Deutsche Bank Research diskutuje o rozličných výzvach stojacich pred Rakúskym predsedníctvom a spôsobe, akým sa budú vyvíjať európske záležitosti v prvom polroku 2006.

EÚ ako obor na hlinených nohách

V komentári sa autor zamýšľa nad tým, čo môže Britské predsedníctvo urobiť pre zlepšenie vonkajšieho obrazu Európskej únie.
Budúcnosť EÚ 05-07-2005

Pohľad realite do očí

Aký je „Blairov plán pre Európu“? Komentár hodnotí program ekonomickej a sociálnej reformy, ktorý britský premiér predkladá EÚ, a šancu na naplnenie jeho cieľov.
Budúcnosť EÚ 09-07-2004

Krok sun krok do “európskeho” parlamentu

Holandské predsedníctvo si za jednu zo svojich priorít určilo "oživenie európskeho ducha". Autorka hodnotí šance tejto snahy a tvrdí, že EÚ má šancu "dospieť" len vtedy, ak "prestaneme premietať národný model na nadnárodnú inštitúciu".
Budúcnosť EÚ 01-03-2004

Írske predsedníctvo – úlohy, výzvy a priority

Analýza sa zaoberá problematikou vzťahu Írska k EÚ a situáciou v EÚ v období prvého polroka 2004, keď funkciu predsedajúcej krajiny prevzalo Írsko. Zároveň autor analyzuje priority írskeho predsedníctva v EÚ.
Budúcnosť EÚ 20-06-2003

Cesta Švédska do EÚ na pozadí spoločenských špecifík

Autor skúma príčina rezervovaného postoja Švédov voči európskej integrácii, zároveň analyzuje cestu krajiny do Európskej únie a jej pôsobenie vo funkcii predsedníckej krajiny.