TÉMA: preklady

Veda a inovácie 28-03-2011

Európsky patentový úrad a Google sa dohodli na prekladoch

Európsky patentový úrad (EPO) a americký internetový prehľadávač Google podpísali minulý týždeň dohodu, podľa ktorej budú spolupracovať na strojovom preklade patentov do 32 európskych, slovanských a ázijských jazykov.
Veda a inovácie 11-10-2010

EÚ rieši jazykovú bariéru pri jednotnom európskom patente

Belgické predsedníctvo sa snaží preklenúť rozpor medzi národnými delegáciami v otázke prekladov do všetkých oficiálnych jazykov Únie. Ten je jednou z hlavných prekážok vzniku jednotného európskeho patentu. Otázka sa bude riešiť dnes na stretnutí ministrov EÚ v Luxemburgu.
Vzdelávanie 01-10-2010

EÚ komunikuje v “zbastardenej” angličtine

S každým rozšírením Únie sa vnútorná komunikácia jej inštitúcií čoraz viac vedie v angličtine, mnohokrát slabej angličtine.
Kultúra a médiá 13-07-2007

Náklady na preklady treba znižovať

Europoslanec Alexander Stubb vyzýva v správe o nákladoch na preklady v rámci inštitúcií EÚ k väčšej opatrnosti pri vynakladaní prostriedkov na túto oblasť.
Vzdelávanie 14-03-2006

Figeľ: Potrebujeme viac výskumu

Komisár pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ na konferencii, zameranej na preklady a tlmočenie zdôraznil význam výskumu mnohojazyčnosti a jazykových otázok, súvisiacich so spoločenskými problémami ako sociálne vylúčenie.