TÉMA: priame

Regionálny rozvoj 29-01-2005

Investície stále viac najmä na západ Slovenska

Po vstupe do Európskej únie sa naďalej priame zahraničné investície koncentrujú v Bratislave a na západnom Slovensku.