TÉMA: Priatelia Európy

Veda a inovácie 28-03-2007

Prekoná EIT technologickú priepasť medzi EÚ a USA?

Počas diskusie Priateľov Európy vyjadril predseda Komisie José Manuel Barroso nádej, že si Európsky technologický inštitút získa podporu členských štátov a uspeje pri prepojení troch vrcholov „trojuholníka vzdelávanie – výskum – inovácie“.
Ekonomika 26-01-2007

Nové označovanie potravín už v tomto roku?

Komisia identifikuje pravidlá pre označovanie, aby pomohla európskym spotrebiteľom vykonávať zdravú voľbu potravín.

„Mäkká sila“ – hlavný nástroj EÚ v medzinárodnej politike

Konferencia, ktorú zorganizovali Priatelia Európy, sa zamerala na vplyv EÚ na medzinárodnej scéne. V diskusii zaznela aj potreba vojenských spôsobilostí pre EÚ, ktoré by boli použité na prekonanie nových bezpečnostných výziev.