TÉMA: priatelia

Poľnohospodárstvo 17-02-2014

Práca na efektívnosti zdrojov musí začať teraz, nie za 10 rokov

Európska komisia na jar zverejní balík o efektívnom využívaní zdrojov a cirkulujúcom hospodárstve. Podľa Magdy Stoczkiewicz musí obsahovať silné indikátory používania zdrojov a stanoviť cestu redukcie nadmernej spotreby vody, pôdy, surovín a vypúsťania uhlíka.
Vonkajšie vzťahy 11-01-2011

Nesprávni priatelia Izraela

Izrael v poslednom čase víta dosť svojráznych návštevníkov. Častým hosťom je tam holandský populista Geert Wilders, ktorý hovorí jemu naklonenému publiku, že Izrael stojí v prvej línii vojny Západu s islamom. A v decembri zavítala do židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu delegácia krajne pravicových politikov z Európy, ktorí robili svojim hostiteľom radosť uisťovaním, že toto je „židovská pôda“.
Regionálny rozvoj 29-02-2008

Europrojekty: Kohézia alebo kolízia?

Autori analýzy zverejnili v Bruseli mapu 50 environmentálne škodlivých a ekonomicky pochybných infraštruktúrnych projektov v Strednej a Východnej Európe.
Regionálny rozvoj 15-10-2007

Rozumne na eurofondy na vidieku

Podpora pre zaostávajúci vidiek je zo strany štátu nedostatočná. Obce často zbytočne plytvajú značnými prostriedkami na prípravu dokumentácie k projektom, ktorých priorita a efektivita je sporná a príprava rozvojových aj investičných projektov na úrovni regiónov nie je koordinovaná, prípadne koordinovaná nedostatočne.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

Sporný princíp partnerstva pri príprave eurofondov

Podľa hodnotenie partnerstva v súvislosti s prípravou nového obdobia na čerpanie eurofondov išlo podľa MVO o zle začaté programovanie, a preto ho bolo ťažké ukončiť s pozitívnymi výsledkami. Proces, ktorým boli návrhy dokumentov menené, však iba ťažko možno označiť inak ako chaotický, najmä pre nejasný postup a termíny pripomienkovania dokumentov.
Regionálny rozvoj 17-09-2007

Finále programovania eurofondov

Autori analýzy sa pozreli bližšie na konečnú verziu národného rámca i nových programov pre roky 2007-2013. Z hľadiska MVO je schválený NSRR o čosi lepší ako jeho verzia z mája 2006, a to hlavne vďaka EK.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

Regionálna koordinácia štrukturálnej pomoci

V Západnom Walese vo Veľkej Británii využívajú koneční prijímatelia pomoci zo štrukturálnych fondov servisný systém, ktorý vytvára vynikajúce podmienky pre tvorbu zmysluplných a udržateľných projektov a tým aj efektívne využívanie verejných financií.