TÉMA: priatelia

Komerčný obsah

Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na kompostovanie má svojich víťazov

Košice, 3. 10. 2014 - Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlásilo v minulom roku pre študentov súťaž o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie. Aktivita má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu.