TÉMA: prídavky

Sociálna politika 24-01-2019

„Druhoradé deti“ EÚ nepozná. Komisia pre prídavky začala právne konanie voči Rakúsku

Ak mobilní pracovníci prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia rovnako ako miestni pracovníci, mali by dostávať tie isté dávky aj vtedy, ak ich deti žijú v inom členskom štáte, tvrdí Európska komisia.
Sociálna politika 10-07-2009

Flámi chcú podporovať len svoje rodiny

Flámska vláda chce zaviesť nové rodinné prídavky, ktoré by sa vzťahovali len na flámske deti. Valónski politici však namietajú, že takto podkopávajú základy belgického federálneho štátu.