TÉMA: priemysel

Budúcnosť európskeho priemyslu je digitálna

Internet a nové technológie menia našu spoločnosť a hospodárstvo, ako kedysi para a elektrina. Často sa hovorí o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, čo je pomenovanie novej reality superpočítačov, inteligentných sietí a bezprecedentného objemu „veľkých dát“. Priemysel je základným pilierom európskeho hospodárstva – v odvetví...
Veda a inovácie 20-05-2014

Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila štúdiu mapujúcu kreatívny priemysel na Slovensku.
Veda a inovácie 05-08-2013

Situácia kreatívnych inkubátorov v krajinách V4

Publikácia s názvom "V4 Creative Incubators – Guide to Places and Spaces of Creative Incubation in Central Europe” je jedným z výsledkov projektu, ktorý realizovala firma Neulogy, a.s. v spolupráci s Budapest Observatory (HU), Institutom umění – Divadelním ústavem (CZ) a Art Inkubator – Fabryka Sztuki (PL).
Veda a inovácie 25-07-2013

Význam kreatívneho priemyslu v EÚ, ČR a Prahe

Štúdia Útvaru rozvoja hlavného mesta ČR Prahy hodnotí význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre účely formovania nadväzných verejných politík.
Podnikanie 17-06-2013

Finančná situácia odvetvia elektrickej energie – ekonomická a finančná aktualizácia

Priepasť medzi kapitálovými nákladmi a profitabilitou firiem v sektore elektrickej energie zostáva stabilná, čo indikuje, že priemerná spoločnosť v tomto odvetví prechádza procesom deštrukcie hodnoty, ktorý nevyhnutne reflektujú aj ceny na akciovom trhu, uvádza sa v analýze združenia Eurelectric.
Podnikanie 11-04-2013

Hlasovanie o backloadingu: Budúcnosť európskeho priemyslu je na vážkach

Napriek súčasnému prepadu cien uhlíka funguje systém EÚ pre obchodovanie s emisiami tak ako má a nemal by sa ďalej upravovať, tvrdí Gordon Moffat. Inak hrozí, že ceny uhlíka podnietia rast cien energií a priemysel v Európe sa stane v globálnej súťaži menej konkurencieschopný.
Vonkajšie vzťahy 11-06-2012

Čínsky a európsky kreatívny priemysel čelia podobným výzvam

Čína závidí Európe jej kultúrne dedičstvo, kvalitu jej umelcov či snahu o zachovanie kultúrnej rôznorodosti, tvrdí Philippe Kern a dodáva, že Európa by si to mala uvedomiť.
Európa 2020 22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.
Ekonomika 24-02-2012

Prečo cesta z krízy vedie cez kultúru a umenie

Aj napriek kríze má Európa dobrý dôvod na optimizmus. Je ním kultúrny sektor ako rezervoár nádeje, nápadov a ekonomického rastu, píše dánsky minister kultúry Uffe Elbæk a eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.
Podnikanie 16-02-2012

Farmaceutický priemysel v číslach 2011

Európska asociácia na výskum orientovaných farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) každoročne vydáva sumár najdôležitejších údajov, ktoré napovedajú trendy v tomto sektore.
Vzdelávanie 18-01-2012

Ako sa rodí liek?

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností vydala ešte v roku 2009 publikáciu Ako sa rodí liek? Jej ambícou je nájsť odpovede na najčastejšie otázky, kladené odbornou, ale najmä laickou verejnosťou.
Regionálny rozvoj 01-07-2009

Potreba budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku z pohľadu priemyslu

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Fosílne palivá 15-04-2009

Konsolidácia ropného priemyslu v strednej Európe pod taktovkou ruských spoločností

Ruské spoločnosti ťažiace ropu a zemný plyn sa už dlhší čas snažia o prienik do spracovateľskej časti energetického reťazca. Vertikálne integrovaný biznis, ktorý sa snažia docieliť, je logickým krokom a z ich pohľadu rozumnou obchodnou stratégiou. Znamená získanie majetkových účastí nielen v ťažbe uhľovodíkov, ale aj v ich preprave a spracovaní na konečný produkt.
Zdravotníctvo 27-06-2008

Farmaceutický priemysel v číslach

Asociácia európskeho farmaceutického priemyslu EFPIA zverejnila publikáciu „Farmaceutický priemysel v číslach“ pre rok 2008, ktorá ukazuje, že podiel farmaceutického priemyslu na globálnych výdavkoch na výskum a vývoj je až 19 %. Ide o sektor s najvyšším podielom investícií do výskumu a vývoja k čistým tržbám (15,9 %). Toto odvetvie v Európe zamestnáva vyše 643 100 ľudí, z čoho 107 000 pracuje v útvaroch výskumu a vývoja
Poľnohospodárstvo 14-12-2007

Strategické zámery v lesnom hospodárstve

Analýza charakterizuje dva hlavné dokumenty EÚ z oblasti lesného hospodárstva, menovite Lesnícku stratégiu a Akčný plán pre lesy. Rovnako popisuje iné aktivity EÚ v lesníctve a medzinárodný dialóg o udržateľnom lesníckom priemysle.
Zdravotníctvo 31-10-2007

Farmácia a lekári: otázky a odpovede k etickej spolupráci

SAFS so slovenskými lekármi spracovali dokument, ktorý sumarizuje najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.
Sociálna politika 28-02-2006

Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

Analýza sa zaoberá porušovaním štandardov práce v odevnom priemysle a jeho dopadom na pracovné podmienky žien v poľských odevných fabrikách.