TÉMA: priroda

Ekonomika 21-10-2019

Slaniská a pieskové duny na južnom Slovensku zachránil eurofondový projekt

Projekt, vďaka ktorému na Slovensku prežili vzácne rastliny gáfrovka ročná alebo limonka Gmelinova uhorská, Európska komisia ho tento rok vybrala medzi päť najlepších projektov podporených z environmentálneho programu LIFE.

Netopiere sa vracajú do európskeho prostredia

Zatiaľ čo sa v Európe nebezpečne znižujú populácie včiel či motýľov ich počet sa od roku 1993 zvýšil o viac ako 40 %. Netopiere význame prispievajú k regulácii škodlivého hmyzu a sú indikátorom kvality prostredia.

Audit: Účinnosť LIFE možno zlepšiť opakovaním úspešných projektov

Environmentálny program LIFE potrebuje zlepšiť koncepciu a implementáciu, uviedli audítori EÚ. Komisiu vyzvali, aby účinnosť programu posilnila lepším šírením a opakovaním úspešných projektov.
Poľnohospodárstvo 22-11-2013

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné podmienky. Slovensko zaznamenalo veľký nárast v používaní priemyselných hnojív, ktoré sa dostávajú do prostredia. Rozširuje sa tiež problém energetickej chudoby.

Schopnosť európskych lesov absorbovať CO2 sa blíži k limitu

Schopnosť starnúcich európskych lesov zachytávať oxid uhličitý bude onedlho na hrane. Jedna z hlavných zbraní kontinentu voči globálnemu otepľovaniu je podľa odborníkov v ohrození.
Regionálny rozvoj 26-07-2013

Fond solidarity má byť pružnejší a rýchlejší

EK predložila návrh reformy Fondu solidarity EÚ. Má sa stať flexibilnejším, ľahšie použiteľným a rýchlejším pomocou jasnejších kritérií. Novinkou sú napríklad zálohové platby.
Poľnohospodárstvo 23-07-2013

Populácia motýľov v Európe klesla takmer o polovicu

Za 20 rokov sa počet motýľov na európskych lúkach dramaticky znížil, ukazuje štúdia EEA. Dôvodom je intenzívne poľnohospodárstvo a nevhodný manažment lúčnych ekosystémov.
Veda a inovácie 06-05-2013

EK: Investície do zelenej infraštruktúry sa mnohonásobne vrátia

Európska komisia v novej stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry zdôrazňuje prínosy investícií pre prírodu, spoločnosť a obyvateľov. Lacnejšou alternatívou výstavby protipovodňovej ochrany by bola napríklad absorpcia nadmernej vody prírodnými mokraďami.

Pestovanie surovín na biomasu vyžaduje zodpovedný prístup

Zástupcovia súkromného sektora i akadémie predstavili vo Vojanoch praktické skúsenosti a výhody udržateľného pestovania plodín pre biomasu. V rámci diskusie o dotáciách na pestovanie biomasy v SR sa hovorí o možnosti podpory na úrovni polovice nákladov.
Vonkajšie vzťahy 04-01-2013

EÚ prispeje INTERPOLu na boj s enviro-kriminalitou

Európska komisia dá organizácii INTERPOL 1,73 milióna eur na podporu boja s nezákonnými činnostiam poškodzujúcimi voľne žijúce druhy. Ďalšie 2 milióny poskytne na predĺženie programu, ktorý sa venuje nepovolenému lovu slonov.
Vonkajšie vzťahy 04-01-2013

EÚ prispeje INTERPOLu na boj s enviro-kriminalitou

Európska komisia dá organizácii INTERPOL 1,73 milióna eur na podporu boja s nezákonnými činnostiam poškodzujúcimi voľne žijúce druhy. Ďalšie 2 milióny poskytne na predĺženie programu, ktorý sa venuje nepovolenému lovu slonov.
Regionálny rozvoj 07-12-2012

EÚ ocenila správu o enviro-vplyve D1 Turany-Hubová

Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie pozitívne prijalo finálnu správu nezávislého experta o možných vplyvoch na životné prostredie na úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy SR Andrej Holák po rokovaní s expertmi EK v Bruseli.
Voda 16-11-2012

Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Európska komisia predstavila plán na záchranu európskych vodných zdrojov s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a ekosystémov. Dôraz kladie na presadzovanie už existujúcich a platných predpisov.
Voda 12-09-2012

Súd: Zavlažovanie môže mať prednosť pred ochranou prírody

Súdny dvor EÚ rozhodol, že zásobovanie pitnou vodou či zavlažovanie môže mať za určitých podmienok prednosť pred ochranou prírody. Záver sa týka gréckeho plánu čiastočne odkloniť tok rieky Acheloos.
Voda 30-07-2012

Ochranári upozorňujú na výstavbu hydroelektrární na Balkáne

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) varuje Bosnu a Chorvátsko, že riskujú poškodenie prírody i poľnohospodárskej produkcie, ak postavia v južných regiónoch nové vodné elektrárne. O nebezpečnej situácii chcú informovať aj predstaviteľov EÚ a potenciálnych investorov.
Voda 20-07-2012

Z LIFE+ získali slovenské projekty 4,4 milióna eur

EK schválila poskytnutie takmer 270 miliónov eur na 202 nových environmentálnych projektov. V zozname sú aj 3 projekty zo Slovenska, ktoré dostanú spolufinancovanie vo výške 4,4 milióna eur.
Energetika 25-05-2012

Brusel ocenil Slovenské elektrárne za ochranu biodiverzity

EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012. Víťazom v kategórii podnikanie a biodiverzita sa stali Slovenské elektrárne, a.s..
Voda 17-05-2012

Brusel zaujíma, či by ste vypili dúšok odpadovej vody

Na rozdiel od mnohých regiónov sveta je v krajinách EÚ zavedený komplexný proces dodávok čistej a pitnej vody, jej kontroly, ale tiež kanalizačných sietí a čistenia odpadových vôd. EÚ sa v rámci tohtoročného Zeleného týždňa bližšie pozrie na problémy hospodárenia s vodou a jej ochranu.

Európske agentúry stále nevysvetlili finančné nejasnosti

Európsky parlament neschválil rozpočtovú uzávierku za rok 2010 trom európskym agentúram. Dôvodom sú konflikty záujmov a neoprávnené výdavky.
Poľnohospodárstvo 23-04-2012

Strata biodiverzity znamená miliardové škody

Poslanci EP upozornili, že európska agropolitika sa nemá obmedzovať len na produkciu potravín a rozvoj vidieka, ale má výraznejšie dbať na zachovanie biologickej rozmanitosti.

EP tlačí na Komisiu, chce ambicióznu zelenú stratégiu

Dva mesiace pred svetovým summitom o udržateľnosti zaslali poslanci Európskeho parlamentu Komisii jasný odkaz. Radi by videli, aby „bezodkladne“ pripravila ambiciózny environmentálny plán, v ktorom sa Únia vyhne predchádzajúcim neúspechom.
Obehová ekonomika 19-04-2012

Akútnou prioritou enviro-ministra sú problémy s EÚ

Prioritne a čo najrýchlejšie chce minister Peter Žiga riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch. Urýchlene chce vyriešiť aj problém pozastavenia prostriedkov z eurofondov.
Podnikanie 23-03-2012

Slovenské elektrárne súťažia o európsku cenu za ochranu prírody

Do finále Európskeho ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 sa dostalo 14 kandidátov. Medzi nimi sú aj Slovenské elektrárne za projekt záchrany tatranských živočíšnych druhov.

Už len pár hodín možno hlasovať za Európsky strom roka

V medzinárodnej ankete Európsky strom roka sa hlasuje len do konca februára. Slovensko v súťaži o najsympatickejší strom reprezentuje lipa z Lipian.