TÉMA: prírody

Chráneným vtákom sa v EÚ darí lepšie

Smernica o ochrane vtáctva, ktorú v súčasnosti Komisia opätovne otvára má pozitívny vplyv na viaceré ohrozené druhy. Migrujúci vtáci majú stále problém.

Európanov trápi ochrana prírody

Európska komisia zaznamenala rekordný počet odpovedí v rámci verejnej konzultácie „vhodnosti“ smernice o biotopoch a smernice o vtáctve, ktorú spustila koncom apríla.

EÚ chráni divú zver pred veternými turbínami

Komisia zverejnila nové usmernenia pre navrhovanie veterných fariem. Tie nesmú narúšať životné prostredie divej zvery v chránených územiach v rámci siete Natura 2000.
Vonkajšie vzťahy 02-11-2010

„Biodiverzita nie je o tigroch a pandách, ale o prežití“

Chránené územia by mali do roku 2020 tvoriť 17 % rozlohy zemskej súše a vnútrozemských vôd, zhodli sa ministri životného prostredia z takmer 200 krajín na stretnutí v japonskom meste Nagoya venovanom boji proti strate biodiverzity.

Poslanci schválili prísnejšie limity pre priemyselné znečistenie

Európski poslanci dali v utorok (4.5.) zelenú prísnejšej legislatíve, ktorá EÚ umožní požadovať od členských krajín výraznejšie obmedzenie uvoľňovania škodlivín do vzduchu, vody a pôdy, ktoré vznikajú v priemyselnej výrobe.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.