TÉMA: prisťahovalci

Sociálna politika 21-11-2006

Zahraničná migrácia v SR: Potreba nových prístupov

Analýza hodnotí doterajší slovenský prístup k riadeniu zahraničnej migrácie a navrhuje niektoré nové prístupy.
Sociálna politika 07-12-2005

Zahraničná migrácia v Slovenskej republike- stav, trendy a spoločenské súvislosti

Publikácia vydaná Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku analyzuje súčasný stav a trendy zahraničnej migrácie na územie Slovenska. Čo priniesol vstup do Európskej únie? Aké sú výzvy, riziká?
Sociálna politika 03-12-2004

Migrácia a azyl v SR a v EÚ

Autorka hodnotí imigračnú a azylovú politiku na Slovensku z pohľadu procesu európskej integrácie. Konštatuje, že Slovensku môže pomôcť „budúci mechanizmus delenia bremena v rámci EÚ“.
Sociálna politika 16-01-2004

Přistěhovalectví a imigrační politika v Itálii

Analýza skúma postoje obyvateľov v jednej z veľkých členských krajín EÚ - Taliansku - voči prisťahovalcom a vývoj talianskej imigračnej politiky.