TÉMA: prístupnosť

Webové stránky verejných inštitúcií majú byť prístupnejšie

Európska komisia sa rozhodla zjednodušiť prístup k niektorým verejným internetovým službám. Pomôcť to má najmä občanom so zdravotným postihnutím a starším ľuďom.