TÉMA: pro-europe

V Prahe o odpadoch

Uplynulý týždeň sa v Prahe hovorilo o životnom cykle odpadov a o možnostiach ich ďalšieho využitia. Viacerí účastníci Kongresu Pro Europe sa zhodli, že Brusel prijíma rozhodnutia neuvážene.