TÉMA: programovanie

Veda a inovácie 12-10-2015

EÚ sa tento týždeň zameria na nedostatok IT odborníkov

Cez víkend sa začal Európsky týždeň programovania, ktorý má propagovať informačnú gramotnosť širokej verejnosti. Potrvá do 18. októbra a jeho jednotlivé podujatia a súťaže budú prebiehať aj na Slovensku.
Vzdelávanie 01-08-2014

Programovanie si hľadá cestu na základné školy

Rastúci nedostatok odborníkov v oblasti IKT chcú komisárky EÚ pre vzdelávanie a pre digitálnu agendu riešiť už v ranom veku. Inak do roku 2020 hrozí Európe nedostatok 900 tisíc IT špecialistov.
Vzdelávanie 19-04-2010

EÚ spoločne proti chorobám vyššieho veku

Výskumníci z celej Európy sa stretli minulý týždeň v Švédsku, aby vytvorili novú európsku stratégiu boja proti neurodegeneratívnym chorobám ako Alzheimer či Parkinson.
Veda a inovácie 18-07-2008

Výskum: ako efektívne spájať peniaze a mozgy

Európska komisia chce, aby členské krajiny spojili peniaze a najlepšie mozgy vo výskume hlavných spoločenských výziev – starnutie obyvateľstva, energetická bezpečnosť, migrácia a pod. Hranie sa na národnom „piesočku“ považuje za mrhanie peniazmi.
Regionálny rozvoj 04-04-2008

Lanské “rekordy” kohéznej politiky

Komisárka Hübner hodnotí uplynulý rok v rámci kohéznej politiky pozitívne. Komsia a členské štáty stihli najrýchlejšie programovanie v histórii a v roku 2007 sa za regionálne projekty vyplatilo viac ako 41 miliárd eur v porovnaní s 33 miliardami z roku pred tým.
Regionálny rozvoj 01-01-2007

Ako pochodí Slovensko s NSRR v Bruseli?

Rzeczpospolita koncom roka 2006 informovala, že EK zaslala Poľsku po štandardnej vstupnej verifikácii na opravu hneď tri operačné programy s alokáciou 38 mld. eur. na roky 2007 – 2013.
Regionálny rozvoj 25-08-2006

Zmeny v Národnom strategickom referenčnom rámci sú na stole

Viac pre Bratislavu a menej operačných programov. Aj tak sa dá zhrnúť aktualizovaný návrh Národného strategického referenčného rámca, ktorý už je v pripomienkovom konaní.
Regionálny rozvoj 17-07-2006

Slovensko a nové programové obdobie 2007-2013

V rokoch 2004 - 2006 čerpá SR prvýkrát eurofondy v oblasti kohéznej politiky v tzv. skrátenom programovom období. Programové obdobie 2007 – 2013 prvým, v ktorom SR má možnosť využívať viac ako 11 mld. eur z fondov EÚ a ich spolufinancovanie počas celého jeho trvania.
Regionálny rozvoj 16-06-2006

Verejná diskusia k novej vidieckej politike SR

Vidiecky parlament (VIPA) zverejnil dokument "Potreby slovenského vidieka na obdobie rokov 2007-2013", ktorý komplexne sumarizuje potreby a požiadavky slovenského vidieka. Pre jeho tvorbu boli využité podnety z verejných diskusií organizovaných po celom Slovensku a  odráža reálne potreby obyvateľov vidieka.
Regionálny rozvoj 19-10-2003

Hra na partnerstvo

Autor sumarizuje svoje skúsenosti z tvorby programových dokumentov pre štrukturálne fondy a štátne orgány kritizuje predovšetkým kvôli nedostatočnému dodržiavaniu princípu partnerstva.