TÉMA: projekty

Ekonomika 21-01-2015

Investičnú podporu EÚ chceme najmä do dopravy

Junckerov investičný plán pre Európu prinútil Slovensko hľadať vhodné projekty.

Ukrajina je pre Medzinárodný vyšehradský fond strategickou prioritou

Fond bude aj v roku 2015 cez granty financovať projekty na Ukrajine, poskytovať štipendiá pre študentov a školenia pre zamestnancov štátnej správy.
Sociálna politika 25-08-2011

Rómsky projekt vyhral prestížnu americkú cenu

Projekt s názvom „Farební ale farboslepí“ zameriavajúci sa na potláčanie stereotypov o Rómoch, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, získal prestíznu cenu v oblasti digitálnych médií americkej Spoločnosti profesionálnych novinárov.
Trh s energiami 04-10-2010

Brusel dokončuje plán energetickej infraštruktúry

Európska komisia plánuje zaviesť čo najkratší proces schvaľovania projektov energetickej infraštruktúry európskeho záujmu. Vyplýva to z návrhu, do ktorého EurActiv nahliadol.
Energetika 02-03-2010

Energetické projekty nebudú iba vecou členských krajín

Európska komisia bude môcť v budúcnosti žiadať od členských krajín viac informácií o veľkých energetických projektov. Umožní to návrh nariadenia, ktorý minulý týždeň schválil Parlament.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Úspešnosť čerpania EÚ fondov ohrozuje byrokracia

Mnohé prekážky, ktoré sme si sami vytvorili, nám často odlákajú od účasti aj kvalitné projekty, hovorí Ctibor Košťál, výkonný riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý sa venuje výskumu v oblasti transparentnosti a efektivity štrukturálnych fondov EÚ.
Podnikanie 11-02-2010

PPP majú sťažený prístup k regionálnych fondom EÚ

Národné vlády zadržiavajú prístup k regionálnym fondom z Európskej únie tým miestnym úradom, ktoré spolupracujú so súkromnými dodávateľmi na zákazkách v oblasti dopravy, odpadových a vodohospodárskych služieb. Tvrdí to skupina E3PO, ktorá propaguje verejno-súkromné partnerstvá (PPP).
Budúcnosť EÚ 18-01-2010

Doprava: Kallas chce viac peňazí na menej projektov

Siim Kallas, menovaný komisár pre dopravu, chce peniaze EÚ smerovať do veľkých projektov dopravnej infraštruktúry. V EP hovoril o potrebe chrániť strategickú víziu v európskej doprave.
Energetika 20-07-2009

EÚ chce dohľad nad energetickými investíciami

Európska komisia chce viac monitorovať národné investície do energetickej infraštruktúry v kľúčových oblastiach, ako biopalivá, jadrová energia, plyn a zachytávanie a uskladňovanie CO2.
Fosílne palivá 09-07-2009

Konečný zoznam energetických projektov schválený

Ministri EÚ v utorok schválili 47 energetických projektov, ktoré podporia sumou 3,98 miliárd eur.
Slovensko v EP 09-03-2009

Hudacký: Ciele v obnoviteľných zdrojoch ohrozené

Europoslanec Ján Hudacký tvrdí, že záväzok Slovenska zvýšiť do roku 2020 výrobu energií z obnoviteľných zdrojov na 14 % je vzhľadom na slabú implementáciu ohrozený. Povedal to na Eurofóre venovanom energetickej politike EÚ.
Regionálny rozvoj 28-08-2008

Úvery na predfinancovanie projektov

Žiadatelia o podporu z eurofondov budú môcť svoj projekt predfinancovať z úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Banka podpísala s ministerstvom regionálneho rozvoja memorandum o spolupráci.
28-07-2008

OP ŽP 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Dobudovať Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) ako nástroj umožňujúci prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd, ako aj budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov sú predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd sú predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
Regionálny rozvoj 22-05-2008

OP V: ŠPÚ hľadá nových jazykárov pre 1. stupeň ZŠ

Na reformu školstva nasadzuje ministerstvo a Štátny pedagogický ústav kalibre z eurofondov prvého národného projektu, Jeho príprava skončila v apríli 2008. 500 mil. Sk plánuje investovať štát do prípravy asi 5000 učiteľov cudzích jazykov.
Veda a inovácie 30-04-2008

Regióny EÚ: Najlepšie inovatívne europrojekty 2000 – 2006

Ako inšpirácia pre regióny poslúži zásobník 122 zrealizovaných projektových nápadov z rokov 2000 - 2006 v oblastiach ako výmena skúseností a technologických inovácii, informačná spoločnosť a inovácie pre trvalú udržateľnosť.
Sociálna politika 18-04-2008

Projekty ESF: na priemyslovke čakajú na financie dlhé mesiace

V reportáži denníka SME odznieva kritika na dlhodobo meškajúce platby za výkony učiteľov na europrojektoch v gescii MŠ SR. Ministerstvo argumentuje opakovane zle nastaveným systémom z minulosti.

Pol milióna eur na CSR projekty

Komisia bude pol miliónom eur financovať projekty na zlepšenie spoločenskej zodpovednosti európskych firiem.
Ovzdušie 07-03-2008

Biomasa a Poloniny: zlosť nad eurofondami

Podceniť implementáciu projektu je nebezpečné a "drahé". Pri realizácii projektu z eurofondov porušili samosprávy na východe Slovenska zákon a ostala im sekera za 16-18 mil. korún. Dedinám Ulič, Ubľa, Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, Hrabová Roztoka a Klenová pri výške ich obecných rozpočtov a úverovom zaťažení na predfinancovanie projektu hrozí dokonca nútená správa.
Regionálny rozvoj 05-03-2008

EÚS: Program Stredná Európa 2007-2013 vyhlásil výzvu

3. marca 2008 vyhlásili výzvu na predkladanie europrojektov v rámci programu Stredná Európa 2007 - 2013, ktorý patrí do cieľa Európska územná spolupráca - transnárodná spolupráca. Prvý nábor projektov pre zvyšenie konkurencieschopnosti a kvality života končí 14. apríla 2008 a výška alokácie predstavuje 67 mil. eur (2,2 mld. Sk).

Inovatívne nápady pre regióny

Spolu šesť miliónov korún môžu získať zaujímavé, inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré zlepšujú život v regiónoch.