TÉMA: prostedia

Regionálny rozvoj 31-10-2014

Slovensko má schválené prvé operačné programy

Operačný program Kvalita životného prostredia a operačný program Integrovaná infraštruktúra sú dva z celkového počtu desať OP a ich finalizovanie prichádza 10 mesiacov po začitaku nového programového obdobia 2014-2020.