TÉMA: prostitúcia

Vonkajšie vzťahy 21-10-2004

Obchod so ženami na Balkáne

Konflikt na Balkáne bol jednou z prioritných zahraničnopolitických tém počas väčšiny 90. rokov. Článok predstavuje film, ktorý sa však na konflikt pozerá z menej tradičného pohľadu - skúma, ako príchod medzinárodných mierových jednotiek podporil prostitúciu a obchod s bielym mäsom v regióne. Týmto problémom sa bude musieť zaoberať aj EÚ, ktorá sa v situácii na Balkáne stále intenzívnejšie angažuje.