TÉMA: prostredia

Slovensko musí v odpadovom hospodárstve zachovať súťažné prostredie

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky Komisie k návrhu zákona o odpadoch. O tom, čo nový zákon prinesie a aké bude mať dopady na slovenské odpadové hospodárstvo a spotrebiteľov sme sa rozprávali s advokátom Radovanom Palom.
Energetika 10-11-2014

Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý Európska komisia schválila v uplynulých dňoch, bude vyčlenených až 938,8 milióna EUR na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti dostanú 115 miliónov.

Rezort životného prostredia je neistý

Návrh zákona o obnovení ministerstva životného prostredia čaká na podpis prezidenta. Ten s jeho existenciou nie je celkom stotožnený. Čas na rozhodnutie má do konca tohto týždňa.
Doprava 07-01-2009

EEA: Doprava bráni rozvoju nízkouhlíkovej ekonomiky

Príliš veľa emisií CO2 z dopravy ohrozuje transformáciu krajín na nízkouhlíkové ekonomiky, tvrdí Európska agentúra pre životné prostredie (EEA). Dodáva, že v tejto otázke nestačí len zamerať sa na dopravné systémy, ale treba optimalizovať aj dopyt po dopravných službách.
Vonkajšie vzťahy 04-09-2008

Čína posilňuje svoj zelený imidž

Národný kongres v Pekingu schválil minulý týždeň ďalšie zákony, po ktorých sa Čína stane opäť o niečo zelenšou. Zámerom je budovať hospodárstvo ktoré je efektívne a súčasne energeticky úspornejšie.

Svetové firmy za ochranu životného prostredia

Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj, IBM a iní sa rozhodli sprístupniť verejnosti svoje ekologické patenty. Cieľom tohto kroku je prispieť k ochrane životného prostredia.
Zdravotníctvo 13-04-2007

EÚ si posvieti na aditíva

Výbor pre životné prostredie EP odporúča, aby sa tri stovky aditív preverili zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska. Parlament o tom bude hlasovať toto leto.
Európa inak 20-03-2007

Dunaj na svetovom zozname najohrozenejších riek

Svetová ochranárska organizácia WWF zaradila Dunaj k 10 najohrozenejším riekam sveta. Dunajské povodie je ohrozené v dôsledku mnohých vodných hrádzí, znečistenia a tiež v dôsledku klimatických zmien.