TÉMA: prostredie

Európa 2020 22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Voľby 2012 z pohľadu životného prostredia – máme sa na čo tešiť…

Ladislav Hegyi z Karpatského rozvojového inštitútu (KRI) vo svojej analýze stručne poukazuje na najvýznamnejšie pozitíva a negatíva volebných programov politických strán, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách 2012.
Regionálny rozvoj 29-02-2008

Europrojekty: Kohézia alebo kolízia?

Autori analýzy zverejnili v Bruseli mapu 50 environmentálne škodlivých a ekonomicky pochybných infraštruktúrnych projektov v Strednej a Východnej Európe.

Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy

Publikácia formuluje nové prístupy k cenovo dostupnému zabezpečeniu čistenia odpadových vôd na potrebnej kvalitatívnej úrovni pre všetky obce a subjekty v území. Zostavenie publikácie podporilo Globálne Partnerstvo pre vodu pre strednú a východnú Európu (GWP CEE).
Slovensko v EP 24-01-2008

K problému kormoránov

Europoslanec Peter Baco popisuje iniciatívy na zabránenie ďalším škodám z premnoženia kormorána, na národnej úrovni a úrovni Európskej únie.

Vplyv IT priemyslu na životné prostredie

Vedecká a výskumná činnosť v oblasti informatiky a komunikačných technológií (IKT) má značný vplyv na životné prostredie. Pozitívny vplyv badať napríklad v Európe. Dôkazom je napríklad častejšie nahrádzanie cestovania na rokovania videokonferenciami. Problémom však zostáva, že vplyv IKT nie je merateľný tradičnými metódami.
Ekonomika 27-09-2007

Mesačný komentár – september 2007

Mesačný prehľad sa venuje témam ako rast reálneho HDP za 2Q, inflácia, plnenie maastrichtského inflačného kritéria, odhady a názor na vývoj globálnych úrokových sadzieb a pod.
Ekonomika 07-08-2007

Spoľahlivosť klimatických modelov rastie

Klimatické modely prinášajú podľa autorky tejto analýzy spoľahlivejšie výsledky, čo výskumníkom umožňuje používať ich s oveľa väčšou istotou ako doteraz.
Energetika 10-04-2007

Správa o stave životného prostredia v Západoslovenskej energetike za 2006

Správa hodnotí prístup distributéra elektrickej energie - ZSE - k ochrane životného prostredia.
Slovensko v EP 27-09-2006

Kvalita ovzdušia

Irena Belohorská vystúpila 25. septembra 2005 vo všeobecnej rozprave v EP s príspevkom na tému kvality životného prostredia.
Rovnosť šancí 25-11-2004

Chudoba a životné prostredie – prípad marginalizovaných rómskych osád

Autor sa v analýze zaoberá teoretickými otázkami distribúcie environmentálnych pozitív a negatív, opisuje situáciu v marginalizovaných rómskych osadách ktorú označuje ako príklad environmentálnej diskriminácie a zameriava sa na problematiku zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie zo strany samotných Rómov. Venuje sa aj možnostiam, ako pristupovať k problematike vzťahu chudoby a životného prostredia.