TÉMA: protimonopol

Fosílne palivá 13-08-2014

Zemný plyn môže byť jazýčkom na váhach

Rusko aj Západ zavádzajú čoraz tvrdšie ekonomické sankcie. Jedna komodita je však zatiaľ pre obidve strany tabu – ruský zemný plyn.
Podnikanie 27-07-2009

Slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže už v súlade s pravidlami EÚ

Európska komisia v piatok oznámila, že končí svoje konanie voči Slovensku za porušenie predpisov Európskeho spoločenstva. Exekutíva mala výhrady voči jednému z ustanovení slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže obmedzovalo právomoc Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uplatniť antitrustové pravidlá EÚ na odvetvia elektronických komunikácií, energetiky a pôšt.

EÚ bojuje za zachovanie služby Skype v mobiloch

Európska komisia pozorne sleduje snahy telekomunikačných operátorov v EÚ zablokovať použitie internetových hlasových služieb ako Skype cez ich mobilné siete.
Podnikanie 02-02-2009

EK: Slovensko stále obmedzuje Protimonopolný úrad

Európska komisia už druhýkrát vyzvala Slovensko, aby zosúladilo zákon o ochrane hospodárskej súťaže s právom EÚ. Pokiaľ SR nevyhovie, Komisia vec postúpi na Európsky súdny dvor.