TÉMA: pvv

Spoločnosť 28-04-2020

Program vlády v migrácii: skúpy na obsah, príležitosti sú najmä vo vnútornej politike. V EÚ sa ešte hľadáme.

Vízia, ktorú vláda ponúka Slovensku a jeho obyvateľom – občanom, občiankam, cudzincom a cudzinkám v migračnej politike – je pomerne skromná. Tvorí ju šesť viet v dvoch kapitolách, „Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva“ a „Európska politika“, píše ZUZANA ŠTEVULOVÁ. Zuzana Števulová je...
Regionálny rozvoj 23-07-2010

Ohľadne regionálnej politiky má nová vláda jasno

Hlavnými cieľmi regionálnej politiky novej vlády je prilákanie investorov do regiónov s vyššou nezamestnanosťou, pokračovanie v budovaní infraštruktúry, či transparentné používanie eurofondov. Zmes tradičného prístupu a inovácií má pomôcť vyriešiť dlhodobý problém Slovenska- veľké rozdiely medzi vidiekom a mestami.