TÉMA: pvv

Regionálny rozvoj 23-07-2010

Ohľadne regionálnej politiky má nová vláda jasno

Hlavnými cieľmi regionálnej politiky novej vlády je prilákanie investorov do regiónov s vyššou nezamestnanosťou, pokračovanie v budovaní infraštruktúry, či transparentné používanie eurofondov. Zmes tradičného prístupu a inovácií má pomôcť vyriešiť dlhodobý problém Slovenska- veľké rozdiely medzi vidiekom a mestami.