TÉMA: PWC

Podnikanie 02-07-2014

Prelomové inovácie a rast

Konzultačná spoločnosť PWC publikovala štúdiu „Breakthrough Innovation and Growth“, ktorá sa venuje inováciám z globálnej multi-sektorovej perspektívy. Hlavným záverom štúdie je priama korelácia medzi excelentnosťou v inováciách a zvýšeným rastom príjmov, bez ohľadu na sektor alebo geografiu.