TÉMA: qbsw

Ekonomika 14-07-2008

Raučina: „Srbi boli pri projektovaní štátnej pokladnice prísnejší ako my“

Na vzniku srbského informačného systému na riadenie verejných financií sa aktívne podieľa aj slovenská firma QBSW. Do projektu dodala niekoľko aplikácií, ktoré tvoria jeho významnú súčasť. QBSW stála ako subdodávateľ aj pri zrode informačného systému Štátnej pokladnice na Slovensku, konkrétne vytvorila aplikácie jeho bankovej časti. Riaditeľ spoločnosti Vladimír Raučina hovorí o srbských špecifikách, ale aj o tom, v čom by mohol byť srbský model pre Slovensko inšpiráciou.
Ekonomika 16-07-2007

Štátna pokladnica sa pripravuje na euro

Zavedenie eura si bude vyžadovať aj zmeny informačných systémov finančných inštitúcií.
Ekonomika 13-07-2007

Raučina: V informatizácii sa nezáujmu bežných ľudí nebojím

Vladimír Raučina, generálny riaditeľ spoločnosti QBSW, hovorí o praktických prínosoch informatizácie vo verejnej správe, možnosti financovať ju z fondov EÚ, i rizikách jej efektívnej realizácie.
Ekonomika 21-07-2006

Inovačná politika na portáli EurActiv.sk

Portál EurActiv.sk rozširuje od 20. júla 2006 existujúcu sekciu Ekonomika a euro o nové, aktuálne témy z oblasti inovácií a inovačných odvetví európskej ekonomiky.