TÉMA: rakúsko

Budúcnosť EÚ 14-02-2006

Čo prinesie Rakúske predsedníctvo

Prehľad sumarizuje úlohy stojace pred súčasným Rakúskym predsedníctvom EÚ.
Budúcnosť EÚ 06-02-2006

Európa v období reflexie

Werner Becker z Deutsche Bank Research diskutuje o rozličných výzvach stojacich pred Rakúskym predsedníctvom a spôsobe, akým sa budú vyvíjať európske záležitosti v prvom polroku 2006.
Ekonomika 09-08-2004

Jaderná anargetika v zemích Visegrádské čtyřky

Využitie jadrovej energie patrí v strednej Európe medzi „horúce témy“. Atori sa v analýze pýtajú na jej budúcnosť.
Európa dnes 01-08-2004

Švédsko, Finsko, Rakousko: jak hlasovaly ve volbách do Evropského parlamentu?

Autorka analyzuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo Švédsku, Fínsku a Rakúsku, na ich základe hodnotí celkový vývoj európskej politiky. V závere konštatuje, že eurovoľby potvrdili svoju povesť, že "sú pre občanov členských krajín druhoradé".
Budúcnosť EÚ 25-06-2004

Pestrá skupina – podoby európskeho euroskepticizmu

Autor analyzuje rôzne korene euroskepticizmu a na základe článkov publikovaných na EurActiv.sk podáva hrubý prehľad euroskeptických strán, ktoré sa v jednotlivých krajinách dostali do Európskeho parlamentu.
Sociálna politika 27-08-2003

Mobilita pracovných síl v procese rozšírenia EÚ, jej dôsledky pre pracovný trh v Rakúsku

Rokovania o procese rozšírenia Európskej únie sa zamerali najmä na voľný pohyb pracovných síl, ktorý tvorí jednu oblasť II. kapitoly právnych noriem zaoberajúcich sa voľným pohybom pracovných síl. Spoločné stanovisko EÚ k tejto kapitole zdôrazňuje jej politický a praktický význam, rozoberá citlivé miesta, ako aj neistoty, týkajúce sa problematiky voľného pohybu pracovných síl.