TÉMA: rámcový program

Vonkajšie vzťahy 05-10-2017

Nobelovu cenu za chémiu získali vedci za výskum podporený z eurofondov

V piatkovom vyhlasovaní Nobelovej ceny za mier môže snaha Únie v Dohode o iránskom jadrovom programe rovnako uspieť.
Ekonomika 02-06-2006

Poslanci EP “podporujú” vedu a výskum

Správa jedného z výborov Parlamentu o FP7 navrhuje presunutie vnútornú alokáciu prostriedkov v programe. Poslanci dávajú prioritu výskumu a vede v jadrovom a ďalších energetických sektoroch, no skracujú ju pre regionálne roje a malé a stredné podniky o 48%.
Veda a inovácie 27-04-2006

Komisia podporuje vedu a inovácie

Komisári Ján Figeľ a Janez Potočnik uisťujú, že budúcnosť Európskeho technologického inštitútu a Európskej výskumnej rady bude nezávislá od politického vplyvu.
Vzdelávanie 27-01-2006

Potočnik za rýchle prijatie FP7

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyzval poslancov Európskeho parlamentu, aby prijali správu o FP7 a zabezpečili tým prijatie programu do októbra 2006. To umožní spustenie programu začiatkom roka 2007.