About: rast zamestnanosti v EÚ

Sociálna politika 12-02-2018

Zamestnanosť v Únii láme historické rekordy. Platí to aj pre Slovensko

Nezamestnanosť v Európskej únii naďalej klesá. V priebehu roku si prácu našlo viac ako štyri milióny uchádzačov. Počet ľudí bez práce stále klesá aj na Slovensku. Zamestnanosť v EÚ vďaka výraznému hospodárskemu rastu v treťom štvrťroku 2017 predstihla všetky očakávania. Miera nezamestnanosti aj naďalej klesá.

Rovnosť šancí 31-05-2017

Európsky zbor solidarity: 340 miliónov pre 100 tisíc mladých

Európska komisia dnes schválila nielen osobitný právny základ, ale aj rozpočet v programe pre mladých, Európsky zbor solidarity (EZS). Ten ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov.

Podnikanie a práca 11-01-2017

Prvé návrhy roka: Cezhraničné poskytovanie služieb v EÚ bude jednoduchšie

Balík opatrení, ktoré majú uľahčiť jednotlivcom aj firmám poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ dnes po svojom prvom zasadnutí v roku 2017 predstavila Európska komisia. Od opatrení si sľubuje prínos pre spotrebiteľov, ľudí hľadajúcich si zamestnanie i podnikateľov a tiež ekonomický rast.

Podnikanie a práca 09-12-2016

Tréning mladých v solidarite zaplatí únia. Prichádza Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je novinka, ktorú šéf eurokomisie avizoval vo svojom septembrovom prejave o stave únie. Dá mladým ľuďom možnosť pomáhať na projektoch mimovládnych organizácií, miestnych a štátnych orgánov, či súkromnch spoločností v širokom spektre dobrovoľných a verejnoprospešných prác. Platiť to bude európsky rozpočet.

Ekonomika a euro 26-11-2007

V Európe rastie zamestnanosť

Krátka správa: V uplynulom roku v EÚ pribudli 4 milióny pracovných miest. Miera zamestnanosti v EÚ27 tak dosiahla 64,3%. Komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla upozorňuje, že napriek pozitívnemu trendu "nie je žiaden priestor na sebauspokojenie.