TÉMA: rastu

Pakt stability a rastu: Štáty obmedzili jeho voľnejší výklad

Zdanlivo technické rokovania sú v skutočnosti zápasom o povahu európskej hospodárskej a rozpočtovej politiky.
Potravinárstvo 25-03-2015

Antibiotiká v mäse: Slovensko sa úspešne vyhýba globálnemu trendu

Do roku 2030 bude svetová populácia prostredníctvom mäsa konzumovať o 67 % viac antibiotík než dnes.

Slovensko víta ústretovejšie rozpočtové pravidlá EÚ

Zároveň žiada od Komisie ďalšie vysvetlenia, najmä pokiaľ ide o politicky najcitlivejšiu časť, ktorou je zohľadňovanie reforiem.

Investičný balík prinesie rozpočtovú flexibilitu

Komisia dnes predstavila podrobnosti o tom, ako bude Junckerov investičný balíček fungovať v praxi. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú investovať, si budú môcť uplatňovať flexibilnejšie rozpočtové pravidlá v rámci Paktu stability a rastu.
Ekonomika 28-11-2014

EK: Slovenský rozpočet je v súlade s pravidlami únie

Dnešné hodnotenia národných rozpočtov podľa ministra financií Kažimíra ukázali, že spoločne s ďalšími štyrmi krajinami únie patríme do veľmi dobrého klubu.

Merkelová pochválila Francúzov za ekonomické reformy

Prvá zahraničná cesta francúzskeho premiéra Vallsa viedla do Berlína. Presviedčal o správnosti opatrení, ktoré by mali viesť k oživeniu francúzskej ekonomiky.
Ekonomika 06-12-2012

Komisia prijala ročný prieskum rastu

Ročný prieskum rastu na rok 2013 obsahuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy smerom k rastu - presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie bežnej úrovne poskytovania pôžičiek pre hospodárstvo; podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti; riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; modernizácia verejnej správy.
Ekonomika 09-09-2011

Komisia odmietla holandský návrh na vylučovanie z eurozóny

Vylučovaniu z eurozóny sa politickí predstavitelia snažia dlhodobo vyhnúť, túto otázku však opäť otvorili Holanďania, ktorí zároveň žiadajú vytvorenie postu komisára pre rozpočtovú disciplínu. Komisia návrhy odmietla.
Ekonomika 20-04-2011

Výbor EP schválil prísne pravidlá hospodárskeho riadenia

Poslanci včera podporili balík reforiem zameraný na posilnenie právomocí EÚ pri dohľade nad dlhmi krajín. Vyjednávania s Radou však budú zložité.
Daňová politika 14-12-2010

Summit aj o vplyve dôchodkových reforiem na rozpočty

Európska komisia včera potvrdila, že sa s Poľskom dohodla, že krajiny, ktoré reformujú svoje dôchodkové systému budú mať viac slobody vo fiškálnej politike. Medzitým poslanci v Budapešti hlasovali za zastavenie penzijnej reformy. Záležitosť sa stala súčasťou agendy summitu európskych lídrov koncom týždňa.
Regionálny rozvoj 18-11-2010

Regióny odmietajú napojenie eurofondov na rozpočtové pravidlá

Mestni a regionálni lídri sa vyslovili proti zámerom Európskej komisie zadržať platby fondov EÚ tým krajinám, ktorým sa nepodarí udržať rozpočtový deficit a verejný dlh v únosnej miere. Tvrdia, že je nefér trestať regióny za rozhodnutia uskutočnené na národnej úrovni.
Budúcnosť EÚ 03-11-2010

Rumunsko ide bojovať za započítavanie penzijných reforiem

O výzve skupiny krajín, ktoré žiadajú zmiernenie spôsobu započítavania penzijných reforiem do rozpočtových schodkov, sa bude ešte rokovať. Rumunského prezidenta ale závery summitu neuspokojujú a prehlásil, že za úpravu pravidiel chce bojovať.
Budúcnosť EÚ 02-11-2010

Hlasovacie práva rozdeľujú členské štáty

Francúzsko-nemecký návrh, aby sa rozpočtoví hriešnici z eurozóny trestali odoberaním hlasovacích práv, vyvolal v bloku vlnu masívnej nevôle,
Budúcnosť EÚ 27-10-2010

EÚ čaká boj o stály spôsob riešenia krízy

Hlavy štátov a vlád sa tento týždeň stretnú v Bruseli, aby rozhodli o budúcnosti permanentného mechanizmu pre riešenie krízy. Nemecko zároveň vyzýva k zavedeniu systému riadeného bankrotu.
Ekonomika 29-09-2010

Komisia navrhla nové sankcie za rozpočtové prešľapy

Európska komisia predstavila legislatívny balík zameraný na posilnenie rozpočtového dohľadu a hospodárskeho riadenia v Európe. V prípade porušenia pravidiel hrozia prísne sankcie, ktorým sa bude dať vyhnúť len ťažko.
Ekonomika 28-09-2010

Ministri financií podporili prísnejšie sankcie za rozpočtové prešľapy

Prísnejšie sankcie za porušovanie rozpočtových pravidiel včera našli podporu medzi ministrami financií členských štátov. Nevedia sa však dohodnúť nakoľko automatické by mali byť.
Ekonomika 27-09-2010

Nemecký minister financií navrhuje kvázi automatické sankcie

Wolfgang Schäuble ministrom financií EÚ dnes navrhol, aby rozpočtové pravidlá EÚ zahŕňali aj možnosť uvaľovať kvázi automatické sankcie.
Ekonomika 13-09-2010

„Grécka kríza odhalila slabé stránky EÚ”

Grécka dlhová kríza odhalila zlyhanie inštitúcií zodpovedných za spoločnú menu, najmä Európskej komisie. V exkluzívnom interview pre nemecký EurActiv to povedal bývalý minister financií EÚ a jeden z otcov eura Theo Waigel.
Budúcnosť EÚ 06-07-2010

ECB navrhuje prísnejšie trestanie dlhových previnilcov

Európska centrálna banka vyzvala ministrov financií, aby zvážili možnosť zmeny Lisabonskej zmluvy s cieľom posilniť právomoci Komisie pri trestaní krajín, ktoré neplnia rozpočtové ciele.
Ekonomika 30-06-2010

Komisia zverejnila návrh na posilnenie hospodárskeho riadenia, vrátane prísnejších sankcií

Exekutíva vo svojom návrhu stavia na implementácii posilneného dohľadu nad fiškálnymi a makroekonomickými politikami a súčasne štrukturálnymi reformami. Oznámenie obsahuje aj prísnejšie sankcie za ohrozovanie finančnej stability. Viac pozornosti sa bude venovať spĺňaniu podmienok Paktu stability a rastu s väčším dôrazom nielen na deficit, ale aj na vývoj dlhu.
Ekonomika 08-06-2010

Sankcie pre zadĺžené ekonomiky sa pomaly črtajú

Členské štáty sú pripravené upliesť na seba dlhší bič. Pracovná skupina pre reformu Paktu stability a rastu včera dospela k čiastkovej dohode.
Ekonomika 15-04-2010

Štáty s vysokým rozpočtovým deficitom môžu prísť o eurofondy

Európska únia zvažuje, že zamedzí prístup k 50- miliardovému ročnému balíčku regionálnej pomoci tým štátom, ktoré opakovanie porušia rozpočtové pravidlá EÚ. Krok má ostatné krajiny odradiť od toho, aby nasledovali príklad Grécka.
11-07-2008

OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Mikro podnikatelia, malí podnikatelia, fyzické, právnické alebo samostatne zárobkovo činné osoby Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do 9. 9. 2008.
Ekonomika 03-07-2007

Portugalsko sa pripravuje na boj proti rozpočtovým deficitom

Portugalský premiér José Sócrates, ktorý preberá predsednícku agendu v Únii na nasledujúcich šesť mesiacov, označuje oživenie Lisabonskej agendy a v rámci nej ekonomickú obnovu EÚ, za jednu z priorít Portugalského predsedníctva. Presvedčiť Francúzsko, aby dodržiavalo pravidlá fiškálnej disciplíny stanovené Úniou, však pre neho bude jednou z prvých výziev.