TÉMA: ratifikácia

Vonkajšie vzťahy 22-11-2010

Je čas ratifikovať novú zmluvu START

Ako dlhoročný pozorovateľ americkej politiky viem, že senátori Spojených štátov rozhodnú o otázke, či ratifikovať novú zmluvu o kontrole zbraní START, ktorú USA tento rok vyjednali s Ruskom, na základe dôkladného vyhodnotenia národných záujmov svojej krajiny. Ako demokraticky zvolení zástupcovia amerického ľudu môžu len oni posúdiť, aké záujmy to sú.
Budúcnosť EÚ 23-03-2006

Stav, možnosti a východiská ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ

Cieľom analýzy je zhodnotiť priebeh ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ v roku 2005 a načrtnúť možné scenáre ďalšieho vývoja v roku 2006 na základe politického vývoja a verejnej mienky v Európskej únii. Analýza ponúka prehľad situácie vo všetkých členských krajinách EÚ a zahŕňa teda aj štáty, ktoré ešte ÚZ neratifikovali.
Budúcnosť EÚ 17-05-2005

Ratifikace evropské ústavní smlouvy ve Švédsku

Analýza sa venuje procesu schvaľovania európskej ústavnej zmluvy vo Švédsku, jednom z najeuroskeptickejších členských štátov EÚ. Niektoré skupiny v krajine volajú po konaní referenda, vynára sa aj otázka kompatibility euroústavy so švédskou ústavou.
Budúcnosť EÚ 04-02-2005

Britská diskusia o európskej ústave: môže byť referendum úspešné?

Namiesto ukotvenia Británie v srdci Európy sa Blairova vláda možno zapíše do dejín ako tá, ktorá bude zodpovedná za vystúpenie Británie v EÚ v dôsledku možného odmietnutia Ústavnej zmluvy pre Európu v britskom referende. Analýza hodnotí kľúčové otázky a prístupy, objavujúce sa v britskej diskusii o európskej ústave. Venuje sa európskej politike britskej vlády a najmä jej prístupu k ústave, a zvažuje perspektívy referendovej kampane.
Budúcnosť EÚ 03-02-2005

Perspektívy Ústavnej zmluvy pre Európu – monitoring ratifikačných diskusií

Jedným zo záverov pracovného dokumentu European Policy Institutons Network je, že 22 z 25 členských štátov Ústavu ratifikuje. Ratifikáciu v Českej republike a Poľsku pokladá za „neistú“, a vo Veľkej Británii za „skôr nepravdepodobnú“.
Budúcnosť EÚ 02-02-2005

Referenda o evropské ústavě: těžká bitva s nejasným výsledkem

Analýza sa venuje možným úskaliam ratifikácie európskej ústavy v krajinách, v ktorých sa o tejto otázke bude hlasovať v referende.
Budúcnosť EÚ 27-01-2005

Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu

Autor v analýze tvrdí, že referendum o ústavnej zmluve vo Francúzsku bude prvým veľkým testom jej životaschopnosti, pretože Francúzsko je považované za kľúčovú krajinu z hľadiska európskej integrácie, no schválenie ústavy sa v ňom javí ako nepravdepodobné.