TÉMA: Raučina

Ekonomika 14-07-2008

Raučina: „Srbi boli pri projektovaní štátnej pokladnice prísnejší ako my“

Na vzniku srbského informačného systému na riadenie verejných financií sa aktívne podieľa aj slovenská firma QBSW. Do projektu dodala niekoľko aplikácií, ktoré tvoria jeho významnú súčasť. QBSW stála ako subdodávateľ aj pri zrode informačného systému Štátnej pokladnice na Slovensku, konkrétne vytvorila aplikácie jeho bankovej časti. Riaditeľ spoločnosti Vladimír Raučina hovorí o srbských špecifikách, ale aj o tom, v čom by mohol byť srbský model pre Slovensko inšpiráciou.
Ekonomika 13-07-2007

Raučina: V informatizácii sa nezáujmu bežných ľudí nebojím

Vladimír Raučina, generálny riaditeľ spoločnosti QBSW, hovorí o praktických prínosoch informatizácie vo verejnej správe, možnosti financovať ju z fondov EÚ, i rizikách jej efektívnej realizácie.