TÉMA: rd

Veda a inovácie 01-04-2009

Financovanie R&D v Európe a USA

„Európa časom skôr zväčší než skráti zaostávanie [v oblasti výskumu a vývoja] za USA“ v prípade, ak zostane zachovaný súčasný status quo, tvrdí Kristian Uppenberg, ekonóm Európskej investičnej banky.
Veda a inovácie 09-02-2009

Káva – palivo pre inovácie?

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.
Veda a inovácie 08-07-2008

Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.
Veda a inovácie 03-07-2008

„New kids on the R&D block“

Charitatívne a filantropické nadácie majú potenciál stať sa lídrami v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). Dôvod je prostý: hoci EÚ kladie na R&D zvláštny dôraz, jej výkonnosť v tejto oblasti klesá, myslí si Gerard Salole.
Ekonomika 09-05-2007

Ekonomické vzťahy EÚ-USA: od voľného obchodu k integrácii

Po tom, ako sa lídri EÚ a USA dohodli na novom transatlantickom ekonomickom partnerstve, Barbara Böttcher a Klaus Deutsch z Deutche Bank vypracovali dokument obsahujúci odporúčania, akým spôsobom by mohli títo dvaja hospodárski hegemóni prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.