TÉMA: rd Archives

 • Komisia preskúma Európsku výskumnú radu

  Článok | Vzdelávanie 25-02-2009

  Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik ustanovuje expertný panel na vysokej úrovni, ktorého členovia preskúmajú prácu a výsledky Európskej výskumnej rady.

 • Malcolm Harbour: EÚ by mala viac podporovať inovatívne firmy

  Rozhovor | Veda a inovácie 18-02-2009

  Verejné inštitúcie by mali podporovať inovatívne malé a stredné firmy už od úvodných fáz verejného obstarávania bez ohľadu na to, či sa ich ponuka stane víťaznou alebo nie, tvrdí v rozhovore pre EurActiv britský europoslanec Malcolm Harbour (EPP-ED).

 • Nesúťaživý Európsky inštitút technológie

  Článok | Veda a inovácie 18-02-2009

  Zatiaľ čo Európsky inštitút technológie (EIT) začína svoju činnosť, postupne sa objavuje kritika, že poznatkové spoločenstvá a prvé výskumné projekty sa stanú „monopolom na poznatky“ a preto treba do ich činnosti vniesť prvky konkurencie. Šéf EIT takúto kritiku odmieta.

 • Za vedeckú prácu vedecký dôchodok

  Článok | Veda a inovácie 13-02-2009

  Európski poslanci diskutujú o správe, ktorá okrem iného otvára aj otázku vytvorenia celoeurópskeho penzijného fondu pre vedcov a systému „prenositeľných grantov“. Cieľom spomenutých nástrojov je podporiť mobilitu vedcov v rámci EÚ a lákať výskumníkov z tretích krajín.

 • Európska veda možno nikdy nedobehne americkú

  Článok | Veda a inovácie 10-02-2009

  Európskym krajinám sa možno nikdy nepodarí prekonať vedeckú priepasť medzi oboma brehmi Atlantiku. Nová správa nepotvrdila iba skutočnosť, že výskumné a vývojové aktivity sú viac financované v USA, než v EÚ, ale súčasne aj fakt, že EÚ kladie príliš veľký dôraz na výskum informačných technológií a opomína napríklad výskum služieb s vysokou pridanou hodnotou. Európske politiky naviac nesledujú synergický efekt a tak dochádza k plytvaniu prostriedkov.

 • Káva – palivo pre inovácie?

  Názor | Veda a inovácie 09-02-2009

  Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.

 • Komisia podporí spoluprácu medzi univerzitami a firmami

  Článok | Veda a inovácie 09-02-2009

  Európska komisia vydá v apríli komuniké, v ktorom vyzve univerzity, aby vytvárali viac partnerstiev so súkromnými firmami. Niektorí akademici sú ale tradične voči takejto forme spolupráce skôr rezervovaní - problémom je otázka vplyvu priemyslu na vytváranie kurikula a študijných plánov.

 • Vedecké politiky EÚ nepamätajú na východné krajiny

  Článok | Veda a inovácie 28-01-2009

  Politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja, vrátane Lisabonskej stratégie, boli navrhnuté pre potreby vyspelých západoeurópskych krajín a preto dokážu len vo veľmi malej miere podporiť rozvoj nových členských krajín. Povedal to český premiér Mirek Topolánek, ktorého krajina v súčasnosti predsedá EÚ.

 • Hodnotenie R&D v EÚ: „Priemer“

  Článok | Vzdelávanie 26-01-2009

  Iniciatíva EÚ za vytvorenie spoločného výskumného priestoru pomohla Únii stať sa atraktívnejšou pre zahraničných vedcov. Na druhej strane, financovanie vedy a výskumu v rámci „dvadsaťsedmičky“ je stále nízke, aby v budúcnosti dobehla USA a Japonsko, konštatuje nová štúdia.

 • Európania si vážia vedu

  Článok | Vzdelávanie 09-01-2009

  Obyvatelia krajín EÚ si vysoko cenia vedu a výskum a spájajú ich so všeobecným pokrokom. V oblasti medicíny, životného prostredia a energetiky by mala existovať väčšia miera spolupráce, vyplýva to z čerstvo publikovanej analýzy.

 • Liek na finančnú krízu: R&D a reformy

  Článok | Veda a inovácie 08-01-2009

  Vyslanci Európskeho roka tvorivosti a inovácií odporučili EÚ, aby sa v čase finančnej krízy vydala cestou reforiem a podpory výskumu a vývoja. Vydalo sa ňou už Fínsko, nasledované daňovými stimulmi v Írsku.

 • Fínsko v čase krízy stavia na výskum

  Článok | Podnikanie 16-12-2008

  Zatiaľ čo v čase finančnej krízy sa objem zdrojov na výskum a vývoj v EÚ znižuje, Fínsko oznámilo, že postupne zvýši financovanie R&D až do výšky 4% HDP. Chce tak bojovať proti recesii, pričom čerpá z obdobnej skúsenosti z 90-tych rokov. Z verejných zdrojov sa podporia inovatívne malé a stredné firmy, univerzity, agentúra Tekes, Fínska akadémia, centrá excelentnosti a vedecká infraštruktúra.