TÉMA: REACH

Voda 15-10-2020

Komisia plánuje revidovať regulácie chemických látok

Európska komisia zverejnila návrh novej chemickej stratégie. Cieľom je nulové znečistenie vody a vzduchu nebezpečnými chemickými látkami, v procese ich výroby i použitia. Implementácia môže byť zložitá.
Spoločnosť 10-10-2018

Únia prijala obmedzenia na 33 škodlivých chemikálií v odeve a obuvi

Európska komisia prijala nové obmedzenia na 33 chemických látok používaných pri výrobe odevov, obuvi a iných textilných výrobkov, o ktorých je známe, že majú rakovinotvorné účinky a spôsobujú problémy pre reprodukčné zdravie.
Podnikanie 27-05-2014

Únia si prispôsobuje fakty, aby vyhovovali politickej agende

Pred novou Európskou komisiou stojí veľká výzva. Mala by oddeliť zhromažďovanie dôkazov od tzv. „politického imperatívu“. Myslí si to hlavná poradkyňa EÚ pre vedu Anne Gloverová.
Ekonomika 12-03-2013

Zjednodušia 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ pre MSP

Tisíc malých a stredných podnikov a obchodných organizácií určilo rebríček desiatich najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ. Komisia chce malým firmám uľahčiť život a plánuje ich zjednodušiť.
Podnikanie 06-02-2013

Slováci najviac kontrolujú zloženie potravín

Používanie chemikálií v EÚ je bezpečnejšie ako pred desiatimi rokmi. Tvrdí to Európska komisia s odvolaním na správu o fungovaní nariadenia REACH a výsledky Eurobarometra. Na Slovensku si to ale myslí len 44 % opýtaných. Slováci tiež pred nákupom najčastejšie kontrolujú zloženie potravín.
Podnikanie 05-02-2013

Revíziou REACH sa znížia poplatky pre malé firmy

Európska komisia predloží revíziu chemického nariadenia REACH. Pre malé a stredné podniky by mala priniesť zníženie poplatkov.
Podnikanie 01-10-2012

Prínosy chemickej legislatívy nie sú tak zjavné

Európska komisia pripúšťa, že nariadenie o chemickej regulácii REACH dosiaľ prinieslo len obmedzené výsledky a skôr neoverené dôkazy o tom, že priemysel postupne odstraňuje nebezpečné látky.

Dánsko zákazom niektorých chemikálií vzdoruje EÚ

Dánsko na svojom území zakáže používanie štyroch druhov ftalátov, ktoré ovplyvňujú fungovanie hormonálneho systému. Rozhodlo sa tak aj napriek nesúhlasu Európskej komisie, čím riskuje žalobu na Súdnom dvore EÚ.

Tričká na EURO 2012 obsahujú nebezpečné chemikálie

Európske spotrebiteľské združenia zistili, že futbalové dresy, ktoré budú na EURO 2012 nosiť viaceré reprezentácie a ich fanúšikovia, obsahujú množstvo toxických látok, vrátane ortuti.

EP tlačí na Komisiu, chce ambicióznu zelenú stratégiu

Dva mesiace pred svetovým summitom o udržateľnosti zaslali poslanci Európskeho parlamentu Komisii jasný odkaz. Radi by videli, aby „bezodkladne“ pripravila ambiciózny environmentálny plán, v ktorom sa Únia vyhne predchádzajúcim neúspechom.
Podnikanie 13-12-2011

Česi a Slováci chcú zmäkčenie pravidiel REACH

Česká a slovenská vláda apelujú na európskych lídrov, aby došlo k prehodnoteniu prísnej chemickej legislatívy REACH. Argumentujú tým, že regulácia škodí najmä malým podnikom a spomaľuje rast.
Podnikanie 30-08-2011

Komisia sa vracia k legislatíve REACH

Po piatich rokoch od schválenia jedného z najkontroverznejších legislatívnych návrhov sa EK chystá na revíziu legislatívy REACH. Chemický priemysel musí podľa nej preukazovať, že výrobky neohrozujú zdravie ani životné prostredie.
InzerciaKomerčný obsah

REACH konferencia, Bratislava 23.-24. mája 2011

Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle európskej chemickej legislatívy REACH.

Boj o toxické chemikálie je čoraz intenzívnejší

Chemické firmy varovali európsky dozorný orgán, že v prípade zverejnenia mien výrobcov najtoxickejších látok, budú situáciu riešiť súdnou cestou. Agentúra už čelí žalobe zo strany aktivistov.

Environmentálna loby chce limity na chemikálie

Ekológovia upozornili na 22 chemikálií, ktoré narúšajú funkciu hormónov v tele živočíchov i človeka a bežne sa objavujú v plastoch, obaloch a kozmetických prípravkoch. Chcú preto aby boli kontrolované Európskou úniou.

Na OZE sa nebude vzťahovať legislatíva o toxických látkach

Europoslanci včera schválili návrh, aby sa na veterné turbíny a solárne panely nevzťahovali pravidlá EÚ pre zaobchádzanie s toxickými látkami. Presnejšie, menej prísne pravidlá budú platiť pre tie, ktoré sú potrebné pre výrobu a fungovanie veterných turbín a solárnych panelov.
Podnikanie 25-05-2010

Chemickým podnikom zníži EÚ poplatky

Malé firmy budú platiť menej poplatkov Európskej chemickej agentúre (ECHA). Európska komisia rozhodla v niektorých prípadoch až o 90 % znížení vyberaných poplatkov.

Komisia dosiahla prelom v otázke REACH

Európska komisia dnes vyhlásila, že sa jej podarilo dosiahnuť prelom v otázke určenia kritérií pre identifikovanie nebezpečných chemikálií. Spoločnosti pritom požiadali o vytvorenie plánu na ich nahradenie, a to aj v prípade, že sa zatiaľ jasne nestanovili ich náhrady.

REACH: Zoznam nebezpečných chemikálií sa zdvojnásobil

Na zozname vysoko nebezpečných látok sa ocitlo ďalších 14 chemikálií. Znamená to, že ich vplyv na zdravie a životné prostredie sa bude musieť skúmať veľmi podrobne. Priemysel a mimovládne organizácie očakávajú, že zoznam sa bude dopĺňať počas celého roka.

Chemická legislatíva REACH má globálny dosah

REACH, európska chemická legislatíva, nestanovuje pravidlá a štandardy len na európskom trhu, ale má významné dôsledky i na trh mimo členských krajín, konštatuje štúdia fínskej agentúry Tekes.
Vzdelávanie 14-10-2009

EÚ bude revidovať “nano-politiky”

Európska komisia odpovie kladne na výzvu Európskeho parlamentu a reviduje legislatívu, ktorá sa dotýka témy bezpečnosti nanotechnológií pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Poľnohospodárstvo 09-01-2009

Nová legislatíva o pesticídoch čaká na schválenie

Zdá sa, že medzi poslancami Európskeho parlamentu vládne široká podpora pre legislatívu, na základe ktorej sa zakáže používanie viacerých pesticídov, ktoré sa pokladajú za rizikové. O návrhu by sa malo rozhodnúť na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.
Podnikanie 04-12-2008

Ako sa bude recyklovať elektro odpad v budúcnosti?

Európska komisia predstavila návrh revízie smernice a recyklácii elektrického odpadu a elektronického príslušenstva. Výrobcovia sa obávajú, že budú musieť financovať zber tohto druhu odpadu z domácností.

REACH pozná prvé nebezpečné chemikálie

Komisia a členské krajiny predstavili zoznam prvých 15 chemických látok, ktoré sú pravdepodobne vysoko škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ide o výber spomedzi zatiaľ 600 tis. chemických látok, ktoré ich výrobcovia zaregistrovali podľa pravidiel novej chemickej legislatívy REACH.