TÉMA: referendum

Budúcnosť EÚ 08-08-2006

Liečenie európskych chorôb: diagnóza a recept

Machiavelli už dávno varoval, že niektoré choroby sa dajú ľahko liečiť, ale ťažko odhaliť, ale keď sa odhalia už sa zas nedajú liečiť. Autori analýzy testujú svoju diagnózu a liečebné možnosti poústavnej choroby EÚ.
24-08-2005

15-miliónový národ v 10-miliónovej krajine

Na maďarskej politickej scéne už dlhé roky rezonuje na jednom z prvých miest záujmu otázka etnických Maďarov žijúcich v susedných štátoch. Posledným vyvrcholením v tejto oblasti sa stalo minuloročné referendum o udelení dvojitého občianstva zahraničným Maďarom.
Budúcnosť EÚ 18-06-2005

Francúzske a holandské nie. A čo ďalej …?

Po odmietnutí ústavnej zmluvy vo francúzskom a holandskom referende sa autorka pýta, čo vlastne vzďaľuje úniu od ľudí.
Budúcnosť EÚ 03-06-2005

Niečo vo Francúzsku hnije…

Autor sa pozerá na vnútropolitické príčiny, pre ktoré Francúzi odmietli ústavnú zmluvu. Na jednej strane vidí nekompetentnosť Chiracovej vlády, na strane druhej neexistenciu spoločnej vízie odporcov euroústavy.
Budúcnosť EÚ 02-06-2005

Čo znamená „non“

V analýze sa autor pozerá na príčiny francúzskeho „non“ a rozvíja scenáre možného ďalšieho vývoja ústavného procesu v EÚ.
Budúcnosť EÚ 23-05-2005

Vabank Paríža a Bruselu o hlasy Francúzov

Týždeň pred referendom o ústavnej zmluve vo Francúzsku sa autor pozerá na riziká tvrdenia, že „neexistuje plán B“.
Budúcnosť EÚ 17-05-2005

Ratifikace evropské ústavní smlouvy ve Švédsku

Analýza sa venuje procesu schvaľovania európskej ústavnej zmluvy vo Švédsku, jednom z najeuroskeptickejších členských štátov EÚ. Niektoré skupiny v krajine volajú po konaní referenda, vynára sa aj otázka kompatibility euroústavy so švédskou ústavou.
Budúcnosť EÚ 24-02-2005

Ústava alebo Ústavná zmluva?

Autor sa zaoberá otázkou Ústavnej zmluvy pre Európu vo svetle britského referenda o ústave, ktoré sa uskutoční v roku 2006.
Budúcnosť EÚ 04-02-2005

Britská diskusia o európskej ústave: môže byť referendum úspešné?

Namiesto ukotvenia Británie v srdci Európy sa Blairova vláda možno zapíše do dejín ako tá, ktorá bude zodpovedná za vystúpenie Británie v EÚ v dôsledku možného odmietnutia Ústavnej zmluvy pre Európu v britskom referende. Analýza hodnotí kľúčové otázky a prístupy, objavujúce sa v britskej diskusii o európskej ústave. Venuje sa európskej politike britskej vlády a najmä jej prístupu k ústave, a zvažuje perspektívy referendovej kampane.
Budúcnosť EÚ 03-02-2005

Perspektívy Ústavnej zmluvy pre Európu – monitoring ratifikačných diskusií

Jedným zo záverov pracovného dokumentu European Policy Institutons Network je, že 22 z 25 členských štátov Ústavu ratifikuje. Ratifikáciu v Českej republike a Poľsku pokladá za „neistú“, a vo Veľkej Británii za „skôr nepravdepodobnú“.
Budúcnosť EÚ 02-02-2005

Referenda o evropské ústavě: těžká bitva s nejasným výsledkem

Analýza sa venuje možným úskaliam ratifikácie európskej ústavy v krajinách, v ktorých sa o tejto otázke bude hlasovať v referende.
Budúcnosť EÚ 27-01-2005

Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu

Autor v analýze tvrdí, že referendum o ústavnej zmluve vo Francúzsku bude prvým veľkým testom jej životaschopnosti, pretože Francúzsko je považované za kľúčovú krajinu z hľadiska európskej integrácie, no schválenie ústavy sa v ňom javí ako nepravdepodobné.
Budúcnosť EÚ 17-01-2005

Bude eurokampaň v Španielsku úspešná?

V Španielsku sa začala oficiálna kampaň za prijatie európskej ústavnej zmluvy v referende, ktoré sa uskutoční už 20. februára. Podľa autorky prieskumy naznačujú, že bude úspešné, aj keď je to skôr „vyjadrením celkového súhlasu Španielov s členstvom v EÚ, než explicitným súhlasom s textom európskej ústavy“.
Budúcnosť EÚ 11-11-2004

Rizika neschválení evropské ústavní smlouvy

Autorka sa pozerá na možné dôsledky neschválenia európskej ústavnej zmluvy. Nedáva síce predpovede, či bude zmluva nakoniec prijatá, konštatuje však, že „každé z těchto referend bude mít ohromné dopady na způsob, jakým se bude EU dále rozvíjet“.
Budúcnosť EÚ 03-11-2004

Debata o návrhu ústavní smlouvy v České republice

Autor sa v analýze pýta na otázku - existuje v Českej republike debata o európskej ústavnej zmluve? V závere konštatuje, že „při současné politické konstelaci je zřejmě pravděpodobnější, že by ústavní smlouva mohla být schválena v referendu než v Parlamentu“.
Budúcnosť EÚ 07-10-2004

Francúzski socialisti pred európskym múrom

Autor analyzuje vnútorný rozpor francúzskej Socialistickej strany v otázke referenda o európskej ústavnej zmluve a pýta sa na dôsledky možného "nie" vo vnútrostraníckom referende.
Budúcnosť EÚ 09-08-2004

„Principiálny postoj“ a jeho politická cena

Analýza hodnotí možnosť odmietnutia európskej ústavnej zmluvy v referende vo Francúzsku a politickú cenu, ktorú by za to integračný proces zaplatil.
Budúcnosť EÚ 23-06-2004

Volby do EP: Švédsko potvrdilo svou pověst euroskeptického národa

Autor hodnotí výsledky volieb do Európskeho parlamentu, pričom konštatuje, že úspech euroskeptikov pravdepodobne zvýši tlak na usporiadanie referenda o európskej ústave.
Európa dnes 06-04-2004

Zlý a horší – muselo to „prasknúť.“ Premiér Dzurinda by mal po porážke odstúpiť.

Analýza sa zamýšľa nad príčinami porážky vládnej koalície v prvom kole prezidentských volieb na Slovensku.
Ekonomika 11-02-2004

Co by Norsku přistoupení k EU vlastně přineslo?

Analýza sa zaoberá ekonomickými a politickými aspektmi prípadného členstva Nórska v EÚ. Prináša prehľad doterajších vzťahov medzi Nórskom a EÚ a skúma postoj obyvateľov tejto krajiny k vstupu do EÚ.
26-11-2003

Konec cesty? Referenda o vstupu pobaltských republik do Evropské unie

Pobaltské krajiny patrili od začitaku 9O-tych rokov k najväčším nadšencom pre vstup do EÚ. Ich snaženie o vstup do EÚ má však ešte jeden rozmer: špecifické podmienky a historické skúsenosti v súvislosti s rozpadom ZSSR.
18-09-2003

Estónsko: Sedem za, jedna pred

Prekvapujúci pokles podpory vstupu do EÚ medzi príslušníkmi ruskej menšiny zanechal škvrnu na výraznom víťazstve tábora "áno".
01-08-2003

Europská referenda

V souvislosti s přípravou na vstup středoevropských zemí do EU se otázka referenda diskutovala téměř každodenně. Uskutečnění referend o přistoupení těchto zemí bylo dokonce určitou dobu prezentováno jako nezbytnost, která byla "vynucena" EU.
10-05-2003

Malta před branami Evropské unie

Autor si všíma dôvody opatrného postoja Malty k vstupu do Európskej únie a v analýze načrtáva cestu ostrova do EÚ.