TÉMA: reforma

Budúcnosť EÚ 17-05-2012

Grécko musí zostať v eurozóne

Ak by malo Grécko vystúpiť z eurozóny, nebude expanzívna fiškálna politika a postupná kompetitívna devalvácia fungovať, rovnako ako nefungovali ani v minulosti. Príčiny krízy nie sú v šetrení, ale v tom, že Grécko prestalo po prijatí eura robiť reformy, píše Nikos Chrysoloras.
Budúcnosť EÚ 02-04-2012

Voľby na Slovensku

Napriek bezprecedentnému volebnému zisku sa od vlády Roberta Fica neočakávajú radikálne zmeny vo fungovaní štátu a ekonomiky. Na druhej strane bude zrejme najviac eurooptimistickou vládou od vzniku Slovenskej republiky. Tvrdí to Robin Shepherd z Inštitútu pre stredoeurópske politiky (CEPI).
Budúcnosť EÚ 23-05-2011

Demokracia, čo dobieha: volebná reforma Európskeho parlamentu

V júni bude Európsky parlament hlasovať o balíku návrhov, ktoré majú zreformovať jeho zloženie a volebný proces. Spravodajca Európskeho parlamentu, europoslanec za frakciu liberálov Andrew Duff (ALDE), argumentuje nasledujúcom príspevku v prospech plánovanej zmeny.
Ekonomika 18-05-2010

Reforma rozpočtu EÚ

"Kríza a jej dôsledky budú katalyzátorom reforiem a zmien, vrátane komplexnej reformy rozpočtu Európskej únie," uvádza Zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009.

Reforma bezpečnostného sektora (SSR) „po slovensky”

Reforma bezpečnostného sektora v duchu terminológie OECD a OSN je zásadná pre budovanie štátu a pre fungovanie dobre spravovanej spoločnosti.
Poľnohospodárstvo 25-03-2008

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky – globálne výzvy

Vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu k „zdravotnej prehliadke reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.
Budúcnosť EÚ 23-11-2007

Zrušenie 12 nepotrebných riaditeľstiev

12 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie by malo byť zrušených. Analýza konštatuje: „Komisia zúfalo potrebuje reformu.“
Poľnohospodárstvo 22-11-2007

Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy

Slovenský europoslanec Peter Baco vystúpil na Vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, konanej pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie s príspevkom na tému slovenských priorít v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Budúcnosť EÚ 19-10-2007

Reformná zmluva a jej dôsledky

Zdá sa, že návrh Reformnej zmluvy bude počas neformálneho summitu v Lisabone nakoniec prijatý. Analýza z pera Centra pre európsku reformu (CER) polemizuje o možných dôsledkoch tohto kroku.
Poľnohospodárstvo 17-09-2007

Bude blokovať Slovensko reformu vína?

V EP sa diskutuje o návrhu reformy trhu s vínom. Jeho výsledkom by bolo menej viníc, ale kvalitnejšie a drahšie víno. Slovensko sa pripojí k blokovaniu súčasného návrhu reformy. Návrh spochybňujú aj Česi, Maďari, Rakúšania a Nemci.
Budúcnosť EÚ 21-06-2007

Systém hlasovania zaváži: prípad Poľska

Autor tvrdí, že medzi silou hlasu v Rade prepočítanou na jedného obyvateľa a medzi ziskom z rozpočtu EÚ prepočítaným na jedného obyvateľa jestvuje jasná závislosť.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

EÚ: Identita, dôvera a zahraničná politika v multipolárnom svete

Autor vo svojom prejave tvrdí, že európska identita získava v poslednom čase externý rozmer, teda je potrebné posilňovať zdravú zahraničnú politiku.
Zdravotníctvo 14-06-2006

Reforma zdravotníctva na Slovensku a realita – stručná charakteristika

Autor prináša prehľadnú analýzu všetkých aspektov reformy zdravotníctva na Slovensku od plánovaných strategických zámerov, cez ekonomické súvislosti, až po prehľady vnímania reformy očami verejnosti a vyslovuje názor, že reforma sa príliš nepodarila.
Ekonomika 31-05-2006

Verejné financie, zamestnanosť a rast v EÚ-8

Analýza si všíma vzťah medzi verejnými výdavkami a vývojom ekonomickej a sociálnej situácie v ôsmych nových členských krajinách EÚ.
Regionálny rozvoj 16-03-2006

O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013

Analýza hodnotí budúcnosť regionálnej politiky EÚ a kontext jej reformy.
15-02-2006

EÚ potrebuje odvážnejšiu stratégiu pre Balkán

Bývalý švédsky premiér Carl Bildt vo svojej analýzy tvrdí, že „najlepšou vecou, ktorú môže EÚ urobiť pre podporu stability na Balkáne je ponúknuť každému štátu predbežný rámec, ktorý by signalizoval chuť k reformám a ochotu zaviazať sa Únii.“
Veda a inovácie 16-12-2005

Hodnotenie životných štandardov

Správa Svetovej banky prináša hodnotenie sociálnych dopadov ekonomických reforiem na Slovensku.
Slovensko v EP 26-10-2005

Škandinávsky model – model pre Lisabon?

Dánski, fínski a švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente v príspevku diskutujú o tom, ako nakoľko je možné použiť škandinávsky model pre naplnenie Lisabonských cieľov.
Sociálna politika 27-06-2005

Pracovní doba v EU – svoboda nebo regulace?

Autor sa venuje novelizácii Smernice o pracovnom čase, ktorá sa v EÚ prejednáva od jari 2005. Súčasná debata predovšetkým jasne ukazuje, ako vytrvalo sa niektoré sily bránia akceptovať reformy neefektívneho, preregulovaného pracovného trhu, ktorého spružnenie je nevyhnutným predpokladom hospodárskeho ozdravenia únie.
Vonkajšie vzťahy 01-02-2005

OSN: Periférne vízie

Štáty strednej a východnej Európy prinášajú nové impulzy do diskusie o ľudských právach v rámci OSN. Nové demokracie strednej a východnej Európy vytvorili kľúčový blok, presadzujúci princípy OSN v oblasti rešpektovania ľudských práv v čase, keď sa na inštitúcie OSN pre ochranu ľudských práv znáša kritika zo všetkých strán.
Ekonomika 20-05-2004

Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky

Analýza zhŕňa a hodnotí výsledky výskumu názorov na hospodársku politiku vlády a celkový ekonomický vývoj Slovenska.
Budúcnosť EÚ 01-08-2003

Niekoľko poznámok k reforme EÚ

Po skončení práce Konventu o budúcnosti Európy sa prirodzene núka príležitosť stručne zhodnotiť obsah i proces príprav návrhu ústavnej zmluvy.
Budúcnosť EÚ 01-05-2003

Legitimita Európskej únie

Legitimita Európskej únie (EÚ) úzko súvisí s potrebou reformy jej inštitúcií a s jej demokratickou kontrolou. Vo svojej eseji sa preto dotknem všetkých troch tém, hlavnou témou však bude legitimita EÚ.