TÉMA: reformy

Budúcnosť EÚ 22-07-2020

Dohoda je výborná správa, jej jednotlivé časti ale už menej

Dohoda lídrov o pláne obnovy EÚ je výbornou správou pre Slovensko, no oslabenie niektorých programov a nástrojov oproti návrhom Komisie a Parlamentu, na ňu vrhá menej pozitívne svetlo, píše v komentári europoslanec ROBERT HAJŠEL. 
Východná politika 04-07-2018

Mikloš: Ukrajina za posledné štyri roky dosiahla viac ako počas predchádzajúcich dvadsiatich

Počas posledných štyroch rokov urobila Ukrajina niekoľko obrovských zmien, aby sa mohla stať fungujúcou trhovou ekonomikou a liberálnou demokraciou. Mnohí si to však sotva všimli, píše IVAN MIKLOŠ.
10-01-2017

Stav reforiem na Ukrajine tri roky po Euromajdane

Ako to v súčasnosti vyzerá s reformami v kľúčových oblastiach ako sú korupcia, ekonomika, či súdnictvo?
Vonkajšie vzťahy 19-07-2011

Ako nezvládnuť politickú krízu: príklad Turecka

Reakcia tureckej vlády a opozície na krízu, ktorej príčinou bolo uväznenie kurdských poslancov, je nevhodná pre národ, ktorý ašpiruje na členstvo v Európskej únii a vedúce postavenie na Blízkom Východe. Uviedli to Lars Hoffmann a Firat Cengiz.
Zdravotníctvo 13-03-2008

Reformná atmosféra stále pod bodom mrazu

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil výsledky prieskumu HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v druhom polroku 2007. Projekt HESO vytvára platformu, kde sa ekonómovia, analytici, sociológovia, politológovia, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora pravidelne vyjadrujú ku kvalite a dôležitosti vybraných ekonomických a sociálnych reforiem zákonodarnej a výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR.

EÚ a Kazachstan: hospodárska spolupráca a demokratické reformy

Autorka konštatuje, že pre Kazachstan je potrebné, aby naďalej pokračoval cestou reforiem. Krajina je hlavným partnerom EÚ v regióne Strednej Ázie. Za pomoci Únie má potenciál stať sa demokraciou v pravom slova zmysle.
Sociálna politika 09-08-2006

Úzkostlivé Francúzsko ochromené reformnými výzvami

Autor sa pozerá na výzvy, ktorým čelí Francúzsko v snahe o reformu svojho systému.
Ekonomika 11-07-2006

Taliansky paradox

Je Prodiho koalícia príliš krehká na to, aby sa vyhla reforme? Analýza sa zameriava na snahu o obnovenie konkurencieschopnosti talianskeho hospodárstva.
Európa dnes 27-06-2006

Po voľbách

Autor analyzuje výsledky volieb v troch stredoeurópskych krajinách - v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku - a porovnáva ich dopad na ekonomické reformy.
23-05-2006

Vstup Bulharska a Rumunska do EÚ

Analýza s podtitulom „Odloženie, ochranné klauzuly a vláda zákona“ opisuje prístupové príbehy Bulharska a Rumunska ako ilustráciu skutočnosti, že robí EÚ dôležité (politické a právne) záväzky dvom budúcim členom nepripravená a v dobrej viere prijíma ich sľuby.
19-05-2006

Má vstup Rumunska a Bulharska vôbec význam?

Autor analýzy si kladie otázku, čo by pre EÚ, Bulharsko a Rumunsko znamenal vstup v roku 2007 a čo by pre všetkých aktérov prinieslo jeho odloženie o rok.
Veda a inovácie 23-03-2006

Komunikovanie politických reforiem: dôvera je dobrá, dôvera je lepšia

Text popisuje dilemu politickej komunikácie v Nemecku. Politické reformy sú stále komplexnejšie, no len ak ich politici vysvetlia voličom, majú šancu získať ich dôveru.
Vonkajšie vzťahy 18-03-2006

Výkonnosť a schopnosť skladať účty: vlády treba donútiť pracovať

Či už si určujú ciele, alebo stanovujú termíny, vlády sa usilujú byť efektívnejšími. Zároveň však musia byť schopnejšie skladať účty verejnosti: občanom i podnikateľským subjektom.
Ekonomika 10-02-2006

Rast v strednej Európe a pobaltských krajinách. Súčasné trendy a vyhliadky.

Správa Svetovej banky hodnotí faktory hospodárskeho rastu v krajinách EU8 a vyhliadky jeho udržateľnosti.
Sociálna politika 08-09-2005

Hartz III a Hartz IV – přehled reforem a jejich dopady na německou společnost

Autor analyzuje sociálne reformy v Nemecku, tzv. Hartz III a Hartz IV, ktorých cieľom bolo významne znížiť nezamestnanosť v najväčšej európskej ekonomike. Ukazuje sa však, že dopad reforiem na nemeckú spoločnosť by mohol vyvolať sociálne zmeny, ktoré by mohli viesť až k veľkým posunom značnej časti voličov doľava, ale aj doprava v politickom spektre.
07-03-2005

Ukrajina v Evropě nebo v Evropské Unii?

Autor analýzy tvrdí, že hoci Ukrajina z geografického, historického i kultúrneho hľadiska do Európy určite patrí, jej členstvo v Európskej únii je zatiaľ nereálne.
Vonkajšie vzťahy 21-12-2004

Demokracia v Turecku: Dosiahla európsky štandard?

Autori naznačujú, že implementácia Kodanských politických kritérií nie je nikdy celkom ukončená. Po začatí prístupové rokovaní Turecka s EÚ by obe strany mali pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie demokratickejšieho Turecka, najmä prostredníctvom spoľahlivej politiky podmienečnosti zo strany EÚ a efektívnejšej implementácie Kodanských politických kritérií zo strany Turecka.
Budúcnosť EÚ 05-10-2004

2007 – Priskoro pre Rumunsko

Autor sa v analýze zaoberá dátumom vstupu Rumunska do Európskej únie a hodnotí jeho pripravenosť z hľadiska pretrvávajúcih problémov rumunskej spoločnosti - korupcie, slobody súdnictva a tlače.
Ekonomika 16-07-2004

Lisabonská stratégia – Rozdiel medzi „starou“ a „novou“ Úniou

Analýza hodnotí možnosť splnenia cieľov Lisabonskej stratégie. Autor porovnáva jednotlivé hospodárske ukazovatele a v závere sa pýta na politickú vôľu presadzovať štrukturaálne reformy, ako aj ich efektivitu.
Daňová politika 09-07-2004

Demontáž sociálneho modelu Európy?

Autor hodnotí vývoj sociálneho systému v krajinách Európskej únie. Témou sa zaoberá hlavne z perspektívy nových členských krajín, ktorých hospodárska politika stojí na lákaní zahraničných investorov.
Ekonomika 20-05-2004

Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky

Analýza zhŕňa a hodnotí výsledky výskumu názorov na hospodársku politiku vlády a celkový ekonomický vývoj Slovenska.
Sociálna politika 09-11-2003

Budoucnost Německa: Tvrdé reformy, nebo hluboká krize?

Článok hodnotí budúcnosť nemeckého sociálneho systému a jednotlivé snahy o jeho reformu.