TÉMA: reformy Archives

 • Turecko zase karhajú za pomalé reformy

  Článok | Vonkajšie vzťahy 12-02-2009

  Zahraničný výbor EP - ako mnohokrát predtým - vyjadril znepokojenie z „pokračujúceho spomaľovania reformného procesu v Turecku“. Uznesenie bolo prijaté veľkou väčšinou jeho členov.

 • Liek na finančnú krízu: R&D a reformy

  Článok | Veda a inovácie 08-01-2009

  Vyslanci Európskeho roka tvorivosti a inovácií odporučili EÚ, aby sa v čase finančnej krízy vydala cestou reforiem a podpory výskumu a vývoja. Vydalo sa ňou už Fínsko, nasledované daňovými stimulmi v Írsku.

 • Poľsko: O všetkom sa rozhodne na jeseň

  Článok | Európa dnes 31-07-2008

  Premiér Donald Tusk má problémy s plnením svojich predvolebných sľubov. Oznámil, že po letných parlamentných prázdninách budú prijaté viaceré dlho očakávané opatrenia. Analytici dodávajú, že jeseň bude skúškou kompetentnosti celej vlády, ktorá bude musieť zostaviť a obhájiť budúcoročný rozpočet.

 • Maďari bojujú s reformami

  Článok | Ekonomika 23-05-2008

  Budapešť sa snaží znižovať obrovský rozpočtový deficit a stúpajúcu infláciu. Následkom je aj klesajúci maloobchodný predaj. Čoraz viac sa uvažuje o rovnej dani.

 • Únava z reforiem prebúdza dedičstvo komunizmu

  Článok | Budúcnosť EÚ 02-04-2008

  Viaceré nové krajiny EÚ sa unavili z reforiem a ich správanie začína pripomínať zvyky z čias komunizmu. Nielen spor medzi vládou a médiami na Slovensku a v Slovinsku, ale aj iné udalosti ponúkajú otázku: Sú ciele politiky rozšírenia EÚ dlhodobo udržateľné?

 • OECD: Potrebujete nepopulárne reformy!

  Článok | Ekonomika 25-03-2008

  Šéf OECD Angel Gurría upozorňuje, že Európa sa nesmie vyhýbať reformám sociálneho zabezpečenia a trhu práce. Inak nikdy nevyrovná rozdiel s USA.

 • Almunia: Dobré časy sú preč!

  Článok | Ekonomika 18-03-2008

  Dobré časy ekonomického rastu sú preč a Európe nezostáva nič iné, len sa zamerať na reformy - vyhlásil komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia.

 • Reformná atmosféra stále pod bodom mrazu

  Názor | Zdravotníctvo 13-03-2008

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil výsledky prieskumu HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v druhom polroku 2007. Projekt HESO vytvára platformu, kde sa ekonómovia, analytici, sociológovia, politológovia, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora pravidelne vyjadrujú ku kvalite a dôležitosti vybraných ekonomických a sociálnych reforiem zákonodarnej a výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR.

 • Turecko naberá v prístupovom snažení nový dych

  Článok | Vonkajšie vzťahy 06-02-2008

  Rok 2008 bude v Turecku "rokom EÚ", vyhlásil turecký šéf diplomacie a hlavný vyjednávač v prístupových rokovaniach, Ali Babacan. Reaguje tým na kritiku spomalenia reformného procesu v tejto kandidátskej krajine.

 • Najväčší reformátor vo východnej Európe je Chorvátsko

  Článok | Podnikanie 26-09-2007

  Podľa Svetovej banky je Chorvátsko najväčší reformátor v regióne. Vysoké hodnotenie získala aj Česká republika, Bulharsko či Gruzínsko. Slovensko v rebríčku naj-reformátorov neboduje.

 • EÚ a Kazachstan: hospodárska spolupráca a demokratické reformy

  Názor | Zahraničie a bezpečnosť 14-06-2007

  Autorka konštatuje, že pre Kazachstan je potrebné, aby naďalej pokračoval cestou reforiem. Krajina je hlavným partnerom EÚ v regióne Strednej Ázie. Za pomoci Únie má potenciál stať sa demokraciou v pravom slova zmysle.

 • Brusel varuje eurozónu pred rizikami demografického vývoja

  Článok | Ekonomika 04-05-2007

  Eurozóna je v súčasnosti na vrchole svojho rastu. Vlády musia tieto dobré časy využiť na konsolidáciu verejných financií a uskutočnenie štrukturálnych reforiem, ktoré pomôžu čeliť problémom plynúcim zo starnutia populácie. Takéto varovanie vyjadrila Komisia vo svojej pravidelnej výročnej správe o ekonomike.

 • Chorvátsko vyzvané k ďalším reformám

  Článok 26-04-2007

  Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali Chorvátsko, aby pracovalo na napĺňaní požiadaviek pre vstup do EÚ, ale súčasne zdôraznili, že úvahy o reálnom členstve sú bezpredmetné dovtedy, pokiaľ samotná EÚ nezreformuje svoje inštitúcie a nepripraví sa tak na ďalšie rozšírenie.

 • Poľsko požaduje zmeny v ústave

  Rozhovor | Budúcnosť EÚ 05-04-2007

  Hlasovanie dvojitou väčšinou v Rade ministrov a rozdelenie kompetencií medzi EÚ a jej členské štáty sú dvoma hlavnými prioritami Poľska pred nadchádzajúcim júnovým summitom EÚ, ktorý by sa mal zaoberať aj inštitucionálnymi reformami. Pre portál EurActiv.com to povedal poľský veľvyslanec pri Komisii, Jan Tombiński.

 • Podnikatelia očakávajú pokračovanie lisabonských reforiem

  Článok | Budúcnosť EÚ 19-03-2007

  V nedeľu 25. marca má EÚ prijať Berlínsku deklaráciu pri príležitosti 50. výročia Rímskych zmlúv. Podnikatelia žiadajú aby Únia ďalej sledovala lisabonské ciele, pokračovala s integráciou trhu a inštitucionálnou reformou.

 • EÚ napomína Bosnu pre pomalé reformy

  Článok 16-03-2007

  Komisár pre rozširovanie Olli Rehn vyslal jasný signál Bosne a Hercegovine, keď povedal, že EÚ nepokročí v nadväzovaní bližších väzieb s touto balkánskou krajinou, kým neuskutoční reformu polície a nezlepší spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

 • Barroso chce tlačiť na ekonomické reformy

  Článok | Ekonomika 16-03-2007

  Predseda Komisie José Manuel Barroso na stretnutí Európskeho podnikateľského summitu povedal, že teraz, keď sa hospodárska situácia v EÚ zlepšuje a dôvera podnikateľov a spotrebiteľov stúpa, nie je vôbec správny čas na sebauspokojenie. Okrem iného oznámil, že v apríli začnú rokovania o vytvorení jednotného transatlantického trhu.

 • Podnikatelia kritizujú výsledky summitu v reformách

  Článok | Podnikanie 13-03-2007

  Lídri EÚ sa na summite 9. marca dohodli aj na znížení byrokracie v Spoločenstve o 25%. Podnikateľské kruhy však sklamalo, že rovnaký záväzok neprijali vo vzťahu k vlastným národným iniciatívam a v oblasti urýchlenia ekonomických reforiem bolo prijatých málo sľubov.

 • Turecko pokračuje v reformách aj napriek pozastaveniu rozhovorov o vstupe do EÚ

  Článok | Vonkajšie vzťahy 05-03-2007

  Hlavný turecký vyjednávač pre vstup do EÚ, Ali Babacan, uviedol, že Turecko je odhodlané pokračovať v reformách bez ohľadu na to, v akej fáze sú rozhovory o vstupe krajiny do EÚ. Teda aj napriek tomu, že v decembri minulého roka boli čiastočne pozastavené.

 • Pozastavenie rokovaní by spomalilo ekonomické reformy v Turecku

  Článok | Vonkajšie vzťahy 08-11-2006

  Podľa špičkových ekonómov budú ekonomické reformy v Turecku pokračovať aj po možnom pozastavení rokovaní s EÚ, budú však pomalšie a náročnejšie.

 • Lisabonská agenda: konečne na dobrej ceste?

  Článok | Veda a inovácie 26-10-2006

  Komisia 26. októbra zverejnila svoje predbežné hodnotenie obnovenej stratégie pre rast a pracovné miesta. Konečná verzia hodnotenia pokroku, dosiahnutom tento rok, bude zverejnená neskôr v decembri.

 • Flexikurita: zázračný liek s neznámym obsahom?

  Článok | Veda a inovácie 23-10-2006

  Na neformálnom summite tripartity v Helsinkách sa odborári a podnikateľské asociácie zhodli na podpore severského modelu „flexikurity“, ako najvhodnejšieho spôsobu budovania konkurencieschopných moderných sociálnych systémov. Nevedeli sa však dohodnúť na tom, čo to slovo presne znamená...

 • OECD: Úspešné reformy v Turecku

  Článok | Ekonomika 23-10-2006

  Najnovšia správa OECD podčiarkuje pozitívne dopady reforiem v Turecku na ekonomický rast krajiny. Ankara však nesmie zaspať na vavrínoch, lebo dokument hovorí, že sú potrebné ďalšie hlboké reformy.

 • Rakúsko: volebný šok pre reformátora Schüssela

  Článok | Budúcnosť EÚ 02-10-2006

  S 8%-ným poklesom hlasov utrpeli kresťanskí demokrati Wolfganga Schüssela v rakúskych parlamentných voľbách prekvapujúcu porážku. Očakáva sa, že budúcim kancelárom sa stane sociálny demokrat Alfred Gusenbauer, a to na čele širokej koalície, podobnej súčasnej nemeckej.