TÉMA: reformy Archives

 • Maďari bojujú s reformami

  Ekonomika 23-05-2008

  Budapešť sa snaží znižovať obrovský rozpočtový deficit a stúpajúcu infláciu. Následkom je aj klesajúci maloobchodný predaj. Čoraz viac sa uvažuje o rovnej dani.

 • Únava z reforiem prebúdza dedičstvo komunizmu

  Budúcnosť EÚ 02-04-2008

  Viaceré nové krajiny EÚ sa unavili z reforiem a ich správanie začína pripomínať zvyky z čias komunizmu. Nielen spor medzi vládou a médiami na Slovensku a v Slovinsku, ale aj iné udalosti ponúkajú otázku: Sú ciele politiky rozšírenia EÚ dlhodobo udržateľné?

 • OECD: Potrebujete nepopulárne reformy!

  Ekonomika 25-03-2008

  Šéf OECD Angel Gurría upozorňuje, že Európa sa nesmie vyhýbať reformám sociálneho zabezpečenia a trhu práce. Inak nikdy nevyrovná rozdiel s USA.

 • Almunia: Dobré časy sú preč!

  Ekonomika 18-03-2008

  Dobré časy ekonomického rastu sú preč a Európe nezostáva nič iné, len sa zamerať na reformy - vyhlásil komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia.

 • Turecko naberá v prístupovom snažení nový dych

  Vonkajšie vzťahy 06-02-2008

  Rok 2008 bude v Turecku "rokom EÚ", vyhlásil turecký šéf diplomacie a hlavný vyjednávač v prístupových rokovaniach, Ali Babacan. Reaguje tým na kritiku spomalenia reformného procesu v tejto kandidátskej krajine.

 • Najväčší reformátor vo východnej Európe je Chorvátsko

  Podnikanie 26-09-2007

  Podľa Svetovej banky je Chorvátsko najväčší reformátor v regióne. Vysoké hodnotenie získala aj Česká republika, Bulharsko či Gruzínsko. Slovensko v rebríčku naj-reformátorov neboduje.

 • Brusel varuje eurozónu pred rizikami demografického vývoja

  Ekonomika 04-05-2007

  Eurozóna je v súčasnosti na vrchole svojho rastu. Vlády musia tieto dobré časy využiť na konsolidáciu verejných financií a uskutočnenie štrukturálnych reforiem, ktoré pomôžu čeliť problémom plynúcim zo starnutia populácie. Takéto varovanie vyjadrila Komisia vo svojej pravidelnej výročnej správe o ekonomike.

 • Chorvátsko vyzvané k ďalším reformám

  26-04-2007

  Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali Chorvátsko, aby pracovalo na napĺňaní požiadaviek pre vstup do EÚ, ale súčasne zdôraznili, že úvahy o reálnom členstve sú bezpredmetné dovtedy, pokiaľ samotná EÚ nezreformuje svoje inštitúcie a nepripraví sa tak na ďalšie rozšírenie.

 • Podnikatelia očakávajú pokračovanie lisabonských reforiem

  Budúcnosť EÚ 19-03-2007

  V nedeľu 25. marca má EÚ prijať Berlínsku deklaráciu pri príležitosti 50. výročia Rímskych zmlúv. Podnikatelia žiadajú aby Únia ďalej sledovala lisabonské ciele, pokračovala s integráciou trhu a inštitucionálnou reformou.

 • EÚ napomína Bosnu pre pomalé reformy

  16-03-2007

  Komisár pre rozširovanie Olli Rehn vyslal jasný signál Bosne a Hercegovine, keď povedal, že EÚ nepokročí v nadväzovaní bližších väzieb s touto balkánskou krajinou, kým neuskutoční reformu polície a nezlepší spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

 • Barroso chce tlačiť na ekonomické reformy

  Ekonomika 16-03-2007

  Predseda Komisie José Manuel Barroso na stretnutí Európskeho podnikateľského summitu povedal, že teraz, keď sa hospodárska situácia v EÚ zlepšuje a dôvera podnikateľov a spotrebiteľov stúpa, nie je vôbec správny čas na sebauspokojenie. Okrem iného oznámil, že v apríli začnú rokovania o vytvorení jednotného transatlantického trhu.

 • Podnikatelia kritizujú výsledky summitu v reformách

  Podnikanie 13-03-2007

  Lídri EÚ sa na summite 9. marca dohodli aj na znížení byrokracie v Spoločenstve o 25%. Podnikateľské kruhy však sklamalo, že rovnaký záväzok neprijali vo vzťahu k vlastným národným iniciatívam a v oblasti urýchlenia ekonomických reforiem bolo prijatých málo sľubov.